2012. augusztus 31., péntek

Az utolsó pálos: Árva Vince atya


"...Árva Vince atya, aki a kommunista diktatúra alatt is keményen harcolt a rend fennmaradásáért, majd visszaszerezte a Grottát, azaz a Gellérthegy oldalában lévő pálos kolostort, és barlang templomot, azzal vívta ki egyházi elöljáróinak haragját, hogy ellenkezésének adott hangot, amikor a rend reorganizációjának ügye szóba került. Vince atya ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy a rendszerváltás után ne a korábban a magyar rendtől függetlenedett, és elszakadt lengyel kusztódiához csatolják a magyar Pálos Rendet, hanem az eredeti, II. József előtti szabályok és lét szerint alapíttassék az újjá. Mivel pedig Vince atya a magyarság és a magyar alapítás érvét sokszor felemlítette, az egyházi hatóságok teljesen ellehetetlenítették őt. Végül nemhogy a rend újjáalapítása nem történhetett meg, de arra vetemedett a lengyel vezetésű kusztódia, hogy Árva Vince atyát a magyar rendtársak és a magyar egyházi vezetés beleegyezésével kirúgta.
...A Pálos Rend egyetlen tagja halt meg most. Joggal mondhatjuk, hiszen ő abban a szellemben élt és harcolt, amely szellemiségben II. József előtt éltek a magyar pálosok. S ha Vince atya nem is kapta meg a pápától a rend újraszervezéséhez az engedélyt, és számtalan ostorcsapást kellett elviselnie, s kérése ellenére maradt a lengyelekhez tartozás kiszolgáltatottsága, és az elszakítottság a magyar rendtől, mégis elmondhatjuk: II. József óta volt egy igazi pálosunk... Egy és eddig egyetlen. Akinek a halála nem hír a magyar katolikus sajtóban, mert magyar rendet akart ismét a lengyel kusztódia helyett. Magyart! Boldog Özséb eredeti rendjét, amelyet már megtizedelt Szent István Veszprém alatt, majd a Budát elfoglaló török gyilkoltatott le, amelyet betiltott II. József, s most közvetve sokan megkövezték, ölték meg - egyháziak, rendtagok és világiak - Vince atyát is... az utolsó pálost. Igazolódni látszik mindebben a régi hagyomány, miszerint, Magyarország sorsa azonos a Pálos Rend sorsával...

Ám, mint a Pálos Rendnek, úgy Magyarországnak is eljön a feltámadás ideje."...

Stoffán György cikke: Árva Vince halálára (klikk)
 
Emlékezés: ITT!

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése