2009. június 26., péntek

Rombolók - Jog


Jogrendszerünk egyre kaotikusabb és egyre távolabb kerül eredendő funkciójától, az igazságosság elvétől, az igazságszolgáltatástól. Lépten-nyomon azt halljuk, hogy a gazemberek úgy védekeznek, hogy nem etikus, de jogszerű, vagy nem jogellenes.

A nyelvünkben, kultúránkban az egyenes beszédnek, a tiszta gondolatoknak hagyománya, értéke van. Egymás között nem lenne szükség, írásos megállapodásokra, nyakatekert szerződésekre, apróbetűs megjegyzésekre. Az adott szó mindenkit kötelezett: előbb vesztette el az ember az életét, mint a becsületét, jó hírnevét. Istent nem ismerők és nem félők arra kényszerítettek bennünket, hogy mindent írásba foglaljunk. Bár azt tudjuk, hogy aki a szóbeli megállapodását megszegi, az bizony az írásost sem tartja kötelező érvényűnek.

Nem ismerek még egy államot, ahol ennyi nemzetellenes /magyarellenes/ törvénykezés, rendelkezés, látna napvilágot.
Eltörölték a halálbüntetést, egy olyan államban, ahol befogadott, eltartott, bosszúálló népek élősködnek a többségi társadalom nyakán, módszeresen terrorizálva azt.
Kivették, a korrupciót a büntető törvénykönyvből, a közveszélyes munkakerülést, a liliomtiprást, a prostitúciót, átértékelték a fajtalankodást, a pedofíliát, közbotrányokozást, közerkölcs megsértését…
A turul emlékmű lebontását sürgetők hisztériája minden nemzeti érzelmű embert felháborít. Melyik nemzet engedné meg azt, hogy ősi jelképének állított emlékművét lerombolják illő helyéről?

Ősi hagyományunk a kaláka: milliók építkeztek egymást segítve önerőből, vagy napszámos megfizetése helyett, visszasegítve a korábbi közös mezőgazdasági munkát. Ma, ezt is megtiltották, pénzbüntetés fejében szankcionálják.
Önkényuralmi jelképek használatánál kettős mércét alkalmaznak: vörös csillag maradhat, nyilaskereszt nem! Sőt, legősibb történelmi zászlónkat – mely mindig is az egységet szimbolizálta –, helytelenül, a gonosz megjelölésére aposztrofálják…
S ha valaki ki akarna állni az igazáért, az könnyen bajba kerülhet. A jogos tiltakozás a hazugság, a gazság, az erkölcstelenség, a rombolás ellen, csak fejvesztés terhe mellett gyakorolható: a bűnöző tojásdobálásáért ugyanaz jár, mint az ártatlan súlyos testi sértésért…
A munka törvénykönyve nem szolgálja a munkavállaló érdekekeit…
A médiatörvény a szenny, a hazugság terjesztésére és demoralizálásra alkalmas. A reklámok ontják a hazugságokat…
A szolgáltatók rendre egyoldalúan módosítják a szerződéseket…
A banktörvények klienseiket semmibe veszik és kisemmizik…
Az alkotmányunk nem védi meg Hazánkat, Nemzetünket

A jog nem képviseli az igazságot, elvesztette jogosságát, csak szolgáltat… pénzünkből, kárunkra…

Folyt. köv.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése