2012. augusztus 31., péntek

A magyar Pálosok történelmi felelőssége


"A pálosok megalakulását a rendszerváltás idején az akkori esztergomi érsek azzal hagyta jóvá, hogy a magyar Pálos rend nem követeli a vagyont. Tehát azt a katolikus egyház megtartotta magának...
.
...A szerzetesek Róma országútjain haladtak a Birodalomba befelé.
A Milánói Ediktumban Konstantin császár 313-ban engedélyezte a kereszténységet. Ő azonban szinkretikus birodalmi vallásban gondolkozott és reformer volt. Összevonta a zoroaszteri Mithra, a kánaánita, hurri eredetű napkultusz és a kereszténység elemeit egy Birodalmi vallásba a Római Katolikus, vagyis: Egyetemes Egyházba.
A pálosok azonban Remete Szent Pál, az első keresztény remete hagyományán álltak. 
Remete Szent Pál pedig jóval megelőzte Konstantin korát. 228-ban született Egyiptomban és a Thebai sivatagban élte le életét. Nem messze attól a helytől, ahol a Nag Hammadi iratokat találták, és amelyek a Holt tengeri tekercsekhez hasonlóak. Mindkettő azonban nem kanonizált, őskeresztény, eredeti szövegek gyűjteménye, benne az „iker” testvér, aki talán maga Jézus volt, Szent Tamás irataival. Márpedig Szent Tamás Keleten térített a Pártusok Birodalmában. A magyar pálosok tehát az eredeti keresztény tanítás követői voltak. Hitelesebbek, mint a Konstantini szinkretikus intézményei. Volt is baj miattuk elég, az Árpádok és a pápák között. Nem véletlen, hogy Róma nem akarja a magyarokat, a Pálosokat és kesernyésen elzárkózik, fűt-fát támogat, csak nem minket. Ez romlása egyik oka. A magyarok Pálosok nekik „Versenytársak”, mint a Szent Grál. Csak hát a Magyar Törvények emlékezete törhetetlen. Nem fogott ki rajtuk József császár sem. Nagy Lajos király kompromisszum volt, mert édesapja, Róbert Károly révén az Árpádok és a Szent Grál Meroving hagyomány egyesült az Anjou dinasztia által. Nagy Lajos király tehát Európa legrangosabb királyi családjában született, amit ha valaki, úgy a Római Egyház pápája tudott a leginkább. Lengyelországban Nagy Lajos király révén terjedt el a Pálos rend és a Lengyel Katolikus Egyház rossz szolgálatot tesz, mert nem lehet a Pálos rendet bekeverni a Konstantini alapítás szerint. Amikor tehát Magyarországra a Pálos rend visszaszármazik, az az eredeti helyen lesz megint, és ahol Remete Szent Pál ereklyéit őrizték, míg a Trencséni várban azokat az osztrákok föl nem gyújtották, nos, poraiban is az eredeti rend az első és a legősibb. Ezért abban a pillanatban, hogy a lengyelek Magyarországra visszahozták az eredeti alapítást, úgy abban a pillanatban a magyar rend lett az első és annak nem parancsolgathat senki.

Mint ahogy a Magyarok Szent Koronáján sem kellene az eredeti értékeket eltakarni, Nagy Konstantinra cserélgetni. Amikor a Szent Korona elkészült abban egységesen minden a helyén volt....

Ezt tudta Árva Vince és ennek kell érvényt szerezni. Lehet, ez a megmaradt magyar Pálosokon múlik. kell, hogy vállalják a küldetésüket!! Ők több mint az intézmény, és fontosabbak, mert a felelősségük nagyobb!!!..."

 
Geönczeöl Gyula írása megtekinthető: ITT! 

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése