2011. április 19., kedd

Új Magyar Alaptörvény



262 igen, 44 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az Országgyűlés az új magyar alaptörvényt. Az alkotmány zárószavazásán az MSZP és az LMP nem vett részt. Az alaptörvényt 2011. április 25.-én Húsvét Hétfőn írja alá Schmitt Pál államfő, és 2012 januárjában lép életbe.

Fontosabb részletek:

 • Alaptörvénybe foglalták a miniszterelnök-helyettesi posztot

 • Az országgyűlési képviselők száma legfeljebb kétszáz fő (2014-től)

 • Alpolgármester nem csak a helyi képviselők közül választható, azaz „kívülről” is hozható

 • Parlamenti többség dönt az alkotmánybírák jelöléséről (korábban a frakciók egyetértése volt szükséges)

 • Átalakul a közmédiumok felügyeletének rendje

 • „A jó erkölcsbe ütköző” végkielégítéseket visszamenőleg különadóval sújtják (98%-os adó)

 • Kiterjesztették a bírósági titkárok hatáskörét, szabálysértési ügyekben elzárást is kiszabhatnak.

 • A katonák, a rendőrök és a titkosszolgálat tagjai leszerelésük után három évig nem indulhatnak választásokon (parlamenti, önkormányzati, európai parlamenti)

 • Az új alkotmány
 • Négy részből és 53 cikkből áll: (A korábbi 15 fejezetből és 79 cikkből állt.)

 • A Nemzeti Hitvallás című preambulummal kezdődik, ezen belül az alaptörvény a Himnusz első sorával. Leszögezi, hogy „Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaállítását 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk.” Azaz a nyilas és kommunista időszak és jogalkotása semmis. Azt megelőzően az ezeréves történeti alkotmányra hivatkozik.

 • A szuverenitás (önálló államiság) letéteményese a nép helyett a nemzet.

 • A kereszténység, mint nemzetmegtartó tényező, a Szent Korona mint a folyamatos magyar államiság megtestesítője: alkotmányos értékek

 • Az Alapvetés című rész. Ebben rögzítik, hogy hazánk neve Magyarország (korábban Magyar Köztársaság volt). Szerepel benne a házasság (férfi és nő közötti) intézménye.

 • Új meghatározások: 
 • A család a nemzet fennmaradásának alapja

 • „Az egységes magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért”

 • Magyarország védi a magyar nyelvet

 • A Szabadság és felelősség címet viselő fejezet az alapjogokat és a kötelezettségek sorolja fel.

 • A magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg

 • Tiltja a kínzást, az embertelen bánásmódot, az emberkereskedelmet: új passzusként az „emberi egyedmásolást” is

 • Szintén itt olvasható először, hogy a tulajdon társadalmi felelősséggel jár

 • A gyermekek kötelessége gondoskodni rászoruló szüleikről

 • A testi és lelki egészség jogának érvényesülése (pl.: Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasága)

 • Az államcímű rész az államszervezetről szól.

 • Közpénzügyek:
 • Az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésről szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét

 • A kormány nem vehet fel olyan kölcsönt, amelynek következtében az államadósság szintje meghaladná az előző évi GDP 50 százalékát

 • A Magyar Nemzeti Bank elnökét hat évre nevezi ki a köztársasági elnök. Az alelnököket az államfő nevezi ki (eddig az MNB elnöke tette)

 • Választás: 
 • Újdonság, hogy (2014-től) az eddigi négy- helyett ötévente választják meg az önkormányzati képviselőket és a polgármestereket

 • Nem csak magyar állampolgár lehet polgármester (?! a szerk.)

 • Jogalkotás:

 • A kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását (a fővárosi és a megyei kormányhivatal vezető is alkothat passzust)

 • Bővül az Országgyűlés által megválasztott tisztségviselők köre az alapvető jogok biztosának helyetteseivel Igazságszolgáltatás:

 • Alapjog: az önvédelemhez és a tulajdonvédelemhez való jog

 • Tényleges életfogytiglani büntetés (csak szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki. Jelenleg 16-an töltik így, a szabadulás reménye nélkül a büntetésüket)

 • Alkotmánybíróság: 15 tagúra bővül (11 tagja volt)

 • 12 évre választják őket (korábban 9 éves mandátumuk volt, melyet egyszer újíthattak meg)

 • A testület már nem bírálhatja felül a kormány pénzügyi intézkedéseit (csak ha az államadósság a GDP 50 százaléka alatt van – jelenleg 80 százalék), kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül

 • Elnökét a parlament választja (eddig az alkotmánybírák választották) _ A bírósági döntéseket is felülbírálhatja

 • A Kúria lép a Legfelsőbb Bíróság helyére

 • Megszűnik a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tisztsége. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának neve alapvető jogok biztosára változik

 • Nyugdíjügyek:

 • Az állami nyugdíjrendszer mellett önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények alapítása (korábban a magánnyugdíjpénztárak is szerepeltek)
 • A jövőben a bírákhoz hasonlóan az ügyészek szolgálati jogviszonya is az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig (65. év) állhat fenn (eddig 70. év volt.) A Kúria elnöke és a legfőbb ügyész mentesül ez alól.





Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése