2014. február 2., vasárnap

Trianon eltörlése - elhallgatva...


Titkos paktumok egymás ellen 

"Reagan elnök és Gorbacsov visszaadta a területeinket egy szerződésben, hiszen Magyarország területi sérthetetlensége a kelet - nyugati egyensúly megkerülhetetlen része. 

Reagan elnök pedig komoly államférfi volt és ezt tudta. Nemúgy a jelenlegi neo-wilsonista kormányok. 

Éppen C. János bányászta ki ezeket az adatokat és nálam ez lecsapódott, mert hasonló információim voltak, a bécsi csapat csökkentési tárgyalások miatt, illetve mert az amerikaiak svájci egyeztetésein az amerikai küldött Rostow, óvott a germán orosz közeledéstől. Erről a The Wall Street Journalnak nyilatkozott. 

Akkoriban Amerikai Magyar Szövetség igazgatója voltam 1989 körül, igaz onnan is "eltávolítottak", mint mindenhonnan, valószínűleg az egyik washingtoni lobbista miatt, aki SZDSZ-kötődésű volt. 

Antall az SZDSZ-el és Kissingerrel megegyezve szabotálta el a magyar feltámadást. Küldök egy cikket, ahol ezt leírom. (Barikád 30. oldal, 2013. Március 14. körüli szám)

Ha C. barátunkkal beszélni tudsz, jó lenne, ha újra közzé tenné az eredeti Reagan - Gorbacsov megegyezéseket, mert az volt a Hidegháború vége a kommunizmus lebontása körüli megegyezés részeként és abban egyeztek meg, hogy nem avatkoznak bele Ukrajna belügyeibe. 

Ezt az idősebb Bush elnök végre akarta hajtani, de Antall keresztbe feküdt. 

A kissingeri neo-wilsoni vonal most ezt fölrúgja és ebből lesz a konfliktus Oroszország és a nyugat között. 

Ez lesz az entente (Antant) és Versailles vége. Martonyi egy selejt, aki ócska lejárt MSZMP-s és KISZ-titkáros doktrínákban gondolkozik és roppant káros amit csinál, most is nem is szólt az ENSZ és a St. Germain szerződésben biztosított önrendelkezési és kollektív jogokról, mert a kisantantot védelmező szovjet alapszerződéseket védelmezi és a magyarverő vadállatokkal akar barátkozni, mert az van a rózsadombi SZDSZ-es paktumban, és ami "TITKOSÍTOTTAN" a Reagan Gorbacsov egyezmény fölrúgására és ellensúlyozására lett kitalálva. A budapesti kormányzatokkal ezt a gyalázatos programot hajtatják végre és nem véletlen, hogy feltűnő a sok aljas árulás.

Reagan és Gorbacsov fölülírta  mindezt, és most Versailles is véresen el fog bukni.

Arra kell figyelni, hogy a magyarság se bukjon el véresen az illegitim döntéshozók és árulók miatt. 

Kárpátalja lecsatolása Ukrajnáról és ezzel a nyugat határainak lezárása pedig éppen érdeke a nyugatnak, de a keletnek is a széthulló Szlovákia mellett. 

Ezért lehetne most Kárpátaljáról megállapodni Oroszországgal, mert Ukrajna széthullik, és Oroszország érvényesíteni fogja területi igényeit. 

Kárpátalja orosz terület Versailles szerint, csak adminisztratív okok miatt tartozott a szovjet időben Ukrajnához. 

Reagan és Gorbacsov visszaadta. Most kell rést ütni Versailles-on."

GGyula
Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!

A megszólított válasza (részlet):
"...LESZ  TÖRTÉNELMI  MAGYARORSZÁG!


A minap kaptam kézhez nagyrabecsült barátom G. Gyula… felkérését arra vonatkozóan, hogy ismételten megosszam ismerőseimmel és barátaimmal azt a páratlan és fölbecsülhetetlen értékű dokumentumot, amely a számunkra legfájóbb, lelkünket máig égető, húsunkba vágó kérdésről, Trianon kérdéséről intézkedett (volna) abszolút kielégítő módon. Mielőtt magát a dokumentumot ismertetném, szükséges azt történelmi keretbe helyezni, hogy érthető és világos legyen.
 1990-et írtunk, amikor egyes nemzetek számára valóban történelmi változások történtek, természetesen kisebb-nagyobb áldozatok árán, de megtörténtek. A Szovjetunió széthullott. Az általa korábban bekebelezett országok önállósultak, Jugoszlávia elemeire bomlott, Csehszlovákia két részre oszlott, stb. Mindez természetesen nem ment végbe spontán módon, s mindebben egyező álláspontra kellett jutniok az európai nagyhatalmaknak. Ez meg is történt annak érdekében, hogy az egyes, önállóságra törekvő országok igényei kapcsán nehogy politikai, vagy gazdasági  összeütközésekre kerüljön sor a nagyhatalmak között. Ilyen szempontból került terítékre Magyarország jóvátételi kérelmének megtárgyalása is. A két leginkább érintett nagyhatalom, a volt Szovjetunió akkori vezetői, Gorbacsovval az élen, Németország akkori kancellárja, Kohl és bizalmasai 1990 szeptemberében titkos tanácskozásra ültek össze Genfben, hogy egyezségre jussanak "Közép-Európa földrajzi-politikai kérdéseiben"...


Most tessék figyelni!: Ezek a nagyhatalmak teljesen tisztában voltak azzal, hogy a többi európai országhoz hasonlóan, Magyarország is benyújtja jogos követelését történelmi határainak visszaállítása érdekében, azaz a gyalázatos és becstelen trianoni országcsonkítás jóvátétele, az eredeti, történelmi-földrajzi állapotok visszarendezése érdekében. Ez egyáltalán nem volt kérdéses sem a német, sem az akkori szovjet vezetés számára. Annak érdekében tehát, hogy a magyar követelés benyújtása idején a két leginkább érintett nagyhatalom felkészülten és egyetértésben tudjon szembesülni a várható magyar követelésekkel, egy 12 pontból álló dokumentumot állítottak össze.


Az alábbi dokumentum szövegét elsőként a cseh Politika című, magánkézben lévő politikai és gazdasági hetilap közölte 1991. november 20.-án. A Szabad Újság, amely a mai napig legkitűnőbb képviselője a felvidéki magyarság érdekeinek, 1992. október elsején jutott hozzá a két nagyhatalom szakértői által összeállított dokumentumhoz, amelyet alább csaknem teljes terjedelmében adok közre, a bennünket nem, vagy kevéssé érintő passzusok kihagyásával:


1. A Német Szövetségi Köztársaság kompenzálást követel a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségétől az annektált Kelet-Poroszországért és az Odera-Neissétől keletre fekvő térségért;

2. ...
3. A Szovjetunió nem fogja akadályozni Csehszlovákia felbomlását, mégpedig amiatt, hogy nincs elég garancia a közép-európai politikai egyensúlyra, illetve amiatt, hogy nincs elegendő feltétel Csehszlovákia nemzeteinek államalkotó tényezőként való elismeréséhez;
4. A Szovjetunió egyetért azzal, hogy a cseh-morva régió a jövőben , 12-15 éven belül bekerül az NSZK gazdasági érdekszférájába. Egyetért továbbá a régiónak Németországba történő politikai átirányításával;

5. ...
6. Tekintettel arra, hogy amennyiben Magyarország hajlandó volna megőrizni a politikai és gazdasági stabilitást a Duna menti régióban, a SZOVJETUNIÓ  ÉS  AZ NSZK  NEM  FOGJA  AKADÁLYOZNI  A  TRIANONI  SZERZŐDÉSIG  ÉRVÉNYES  HATÁROK  VISSZAÁLLÍTÁSÁT.  Az NSZK növeli a Magyarországnak nyújtandó gazdasági segítséget, hogy a magyarországi életszínvonalat a szlovákiai fölé emelje, hogy azzal a Magyarországhoz történő csatlakozás a szlovákok számára is vonzó legyen;
7. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései azzal szemben, hogy német egyetemeket és középiskolákat alapítsanak a cseh-morva régióban, s ezeket az oktatási intézményeket Németország finanszírozza;

8. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései Jugoszlávia feloszlásával szemben, egyetért Horvátországnak és Szlovéniának az NSZK gazdasági érdekszférájába történő átkerülésével;

9. ...
10. Az NSZK nem kötelezi el magát Ukrajna, Litvánia, Lettország és Észtország kérdésében, s ezeket a térségeket nem tekinti az elviselhető mértéken felül gazdasági érdekszférájának;

11. A  SZOVJETUNIÓ  NEM  FOGJA  AKADÁLYOZNI  KÁRPÁTALJA  LESZAKADÁSÁT  AZ  UKRÁN  NACIONALISTÁK  DESTABILIZÁCIÓS  TEVÉKENYSÉGE  ESETÉBEN,  ÉS  AZT  SEM,  HOGY  KÁRPÁTALJA  A  MAGYAR  KÖZTÁRSASÁGHOZ  CSATLAKOZZON;

12. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései a cseh határvidék szovjetek és németek általi fokozatos kolonizálásával szemben.Íme a nagyhatalmi szerződés, amely megalapozta a magyar nemzetet ért legnagyobb és legbecstelenebb csapás jóvátételét, a magyar lelkek gyógyulását, a történelmi Magyarország határainak visszaállítását! A nemzetidegen és áruló, anti-magyar kormány, Antallal az élen azonban elárulta a nemzetet, és föl se vetette a jogos trianoni jóvátétel, a jogos határrevízió kérdését. Nemzetünk sok évezredes történelmében ilyen arányú árulásra nincs példa! Sajnos, mivel ez a dokumentum "titkos" volt, valóban csak kevesen szerezhettek róla tudomást, így nem válhatott mozgósító erejű üzenetté, amelynek hatására megfelelő lépésekre lehetett volna kényszeríteni a hatalmat bitorló kormányt. Maradt tehát az árulás, a csonka hon, az elszakított magyar milliók megaláztatása, kisemmizése, folyamatos beolvasztása és a lelkek nyomorgatása...

Ámde nem véglegesen!..."

C. János
Válasz:

A mellékelt anyag a BIZONYÍTÉKA annak,  hogy amennyiben a hírhedt "KEREKASZTAL" 1989-ben nem lett volna telerakva KISZ-titkárokkal, kommunistákkal és provokátorokkal,  csak azért, hogy a magyarság képtelen legyen időben HITELES vezetőket állítani ügyei élére, akkor a magyarság ma erőteljesen állna a lábán.

Sem a nemzet vagyonát, sem pénzügyeit nem lopkodhattak volna szét Simorok, Feketék, Surányik és Kissingerek és területei jelentős részét már visszakapta volna.

Jelenleg az ukrán nacionalisták támadására lehet számítani Kárpátalján, tehát ideje lenne az alábbi szerződésre hivatkozva lezárni Kárpátalját, és megadni a ruszinoknak a Teleki Pál által bevezetett autonómiát, a magyaroknak pedig a teljes szabadságot.

Egyúttal közölni kellene az Unióval és Lengyelországgal, hogy a kérdés rendezése megkezdődött.

Lengyelország számára különösen fontos a kérdés rendezése, hiszen a Ribbentrop - Molotov Paktum által elfoglalt keleti lengyel területeken a lengyeleket alaposan megritkították és pont az ukrán nacionalisták azok, akik azokon a területeken randalíroznak. 

Az áprilisi választások pedig arról szólnak, hogy mennyi Boross Péter féle "kerekasztalos" hazaáruló, KISZ-titkár és mindenfele alantas alak, besúgó és kommunista maradhat meg a magyar vezetésben és a magyarság intézményeiben.

Kárpátalja nem kér, hanem DIKTÁL."


Geönczeöl Gyula

A Felvidéki Magyar Nemzeti Tanács tagja és az MVSZ SZOT elnöke

Honfitársunk küldte, köszönjük!

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése