2012. november 20., kedd

Benes Amnesztia..."115/1946 Zb. Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Cechu a Slováku.
Törvény a jogos eljárásról, mely összefüggésben állt a csehek és szlovákok szabadságának visszaszerzéséért folytatott harccal

Ez a törvény mondta ki, hogy ha valaki törvényellenes cselekményt követett el (gyilkosság, rablás, tömegmészárlás, banditizmus), ha arra hivatkozott, hogy ezt a csehek és szlovákok szabadságának visszaszerzése érdekében követte el, akkor minden szadista, gyilkos és rabló általános amnesztiában részesült (Vilém Hejl: Zpráva o organizovaném násilí [Jelentés a szervezett erőszakról], Univerzum, Prága 1990; 17-18. o.), mert az Ideiglenes Parlament Alkotmányjogi Bizottsága arra a megállapításra ragadtatta magát, hogy ezek a bűnügyek „nem büntetendők, hanem jogosak, mert természetük szerint a szabadság hiányának időszakában helyettesítették a közhatalom törvényeit a megszállókkal szemben.” (M. Broucek: Ceskoslovenská tragedie [A csehszlovák tragédia], 1956; 212-15. o., de más források is idézik)

Másik érdekessége ennek a törvénynek, hogy hatálya jóval a II. világháború befejezése utáni időszakig terjedt ki!..."

Forrás: ITT!


Hozzászólás a témához: 

„…elfelejtettétek megemlíteni a hírhedt Benes Amnesztia törvényt.

Ugyanis a kommunista partizánok azt tervezték, hogy áttörnek a Kárpátokon és akkor a magyar falvak lakosságát géppisztolytűzzel kergetik el, illetve lemészárolják a magyar lakosságot. Csakhogy a Vörös Hadsereg nem tört át. És a Magyar Honvédek jól tartották magukat.  A román átállás miatt kellett északon is visszavonulniuk, így a Vörös Hadsereg bejutott a Kárpát-medence szín magyar területeire. Így is a frontvonalak mögött tömegmészárlásokra került sor és a Felvidéken is sok tömegsír maradt feltáratlanul. 
A gyilkosoknak adta meg Benes az amnesztia törvényt fél évvel a tömeggyilkosságokat követően.
Ez a törvény ÉRVÉNYBEN van. 
Most Európa Uniós törvény.”


...”mai napig nem beszélnek a Benesi Amnesztia rendeletről
Nekem erre Stoiber bajor miniszterelnök hívta fel a figyelmemet egy válaszlevelében és akkor jöttem rá, hogy Benes teljesen tisztában volt a vérengzésekkel és tömeggyilkosságokkal. Csakhogy a gyilkosok ma is alkotó részesei a hatalom gyakorlásának, ami a villongások egyik oka.
Erdélyben is ez volt a helyzet, de ott a szovjet csapatok a végén nem engedték a fölfordulást, amit az okozhatott volna, hogy az oláhok a magyarok mészárlásába kezdjenek.
Délvidéken ez durvábban jött elő, sajnos.
Mint az MVSZ felvidéki elnöke alaposan utána jártam ennek a dolognak, lehet, ez az igazi háttere annak, hogy olyan jól megszervezetten zár ellenem a hazai rezsim, amely a szovjetizálást készíti elő. Akarva, akaratlanul. Ezekkel a képzetlen emberekkel bármit létre lehet hozni, ami a magyarság szempontjából káros, de a nagy szovjetizálás szempontjából előnyös. Nem véletlen, hogy Mogilevics annyi magyar kulcs értékű vállalatot megszerzett és szétvert. Hogy lehetetlenné tegye Magyarország felemelkedését, ami a bolsevizált Kisantantot eltörölte volna. 
Geönczeöl Gyula."


Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése