2012. június 26., kedd

A titkos Bukaresti szerződésről


Forrás: ITT!

"Szlovákia ugyanis veszélyes útra lépett. Szerbia nyugat ellenes pánszláv-kommunista szerepét vette át Moszkva irányításával az EU-n belül!

A NATO tag Magyarország froclizásának csak a kezdő lépése a nyelvtörvény stb. Erre a szlovák kommunista – fasiszta útra az USA pápai bázisának a létrehozása volt az adekvát válaszunk! Más is lesz! Bajban van tehát az EU- párti a szlovák értelmiségi elit is".

A fenti sorokat tegnap egy politikustól kaptam. Budapesten komolyabb körökben nyíltan beszélnek arról, hogy a cigányok elleni támadásokat a szlovákok intézik, akik a szovjetek szövetségesei.

A Nagy Cél a Destabilizáció.

Ezt Sándor István a "papa", volt bűnügyi főnyomozó nyomatékosan megírta a napokban. Azonban pontosan ő volt az is, aki a Pallag László, Kisgazdapárti képviselő által vezetett Korrupció ellenes parlamenti bizottság előtt világosan elmondta, hogy a kivonuló szovjetek, megbízottként Szemin Mogilevicset, mint KGB-s őrnagyot nevezték ki, és megbízták a szovjetek azzal, hogy a szovjet katonai elhárítás szervezte meg az alvilágot, mert olyasmi addig NEM VOLT. Az alvilágból befolyt pénzekkel korrumpáltak aztán a parlamenti pártokat, hogy ezt a tevékenységet alaposan kibővíthessék, és hogy még nagyobb politikai befolyást szerezhessenek. Sok opportunista él meg ebből a mai napig. De ezért került padlóra az ország. Kezdődött Antallal, szervezte a szovjet elhárítás a III-s ügyosztály ügynökhálózata segítségével, amit a mai napig EZÉRT nem lepleztek le. Tehát erről az egész rezsimről ezt el kell mondani. Bajkeverő Bajnaiig és az egész szovjet katonai ügyeskedésről.

A napjainkban történtekre csoda-e, ha aztán tervszerűen ráerősít Szlota, mert a szovjet forgatókönyv szerint jelenleg ez a dolga, Észak Szerbiából.

Amikor a balkáni háború idején Orbán az angolok és az amerikaiak kérésére megtagadta, hogy magyar területről indulva a NATO kisöpörje a déli magyar területekről a szerbeket a Dunáig, Sorosra hallgatott, aki inkább valami intézetbe való lenne követőivel együtt. Hogy ne támadhassa a magyar pénzügyet, az OTP-t, ne forgathassa fel a magyar közéletet, gazdasági életét, ne adhasson ki további káros parancsokat. Orbán azonban kiszolgálva Sorost kimutatta, hogy semmihez nem ért a nemzetközi politikai szintéren történtekből. A politika nem abból áll, hogy speciális érdekeket kiszolgáljunk. Ez a "special interest" kiszolgálási formula pedig az, amiről pl. az amerikai választások idején is igen sokat vitatkoznak a jelöltek esetében, és mondjuk ki JOGGAL. Soros persze számos országból ki van tiltva - az USA tőzsdéjéről is bíróságilag, manipulációkért.

Persze pl. Orban ilyen félretanácsolóktól ugyan mit is tanulhatna, illetve hogyan is definiálhatna a saját szerepet ebben az egész vállalkozásban? Hat ennek megválaszolása meg várat magára, csak ne a következő Fidesz kormányzat tevékenységéből derüljön ki. Nem gyanúsítgatunk senkit sem, de ezekre a dolgokra nagyon komolyan fel kell hívni a figyelmet.

1993 őszén Bukarest mellett volt az a hármas találkozó, amin Milosevics, Meciar és Illiescu, államfői szinten vett részt. Természetesen a szovjet tervek szerint, mint a szovjetizált kisantant államai.

A bukaresti titkos szerződés arról szólt, hogy amint Szarajevót a szerbek beveszik, közösen megvárják, amint lemennek az áradások és megtámadjak Magyarországot. Elfogják a magyar iskolákba járó gyerekeket, azokat az elfoglalt Magyarországra szállítják és rákényszerítik a szüleiket, hogy menjenek utánuk. Ezt követően tervszerűen "elsorvasztják" Magyarországot. (Na, ezt a részt a jelenlegi szocialista kormányzat csinálja a szovjet tervek szerint, de a "polgári" kormányokból sem volt sok haszon, mert a rengeteg beépített szovjet katonai elhárításnak dolgozó ügynök mindenhol megbénította az országot a fejlődésben. És mindez megfelel a titkos Rózsadombi szerződésnek (Lásd: ITT! és ITT!), ahol a szovjet szolgálatban álló ügynökök megállapodtak arról, hogy a szovjet kivonulást követően a szovjetizált kisantant érdekeinek szolgáltatják ki az országot.

Ezzel ellenpontozva a nyugati követelést, hogy legyenek szabad választások a Jaltai szerződés értelmében, amit a szovjet mindaddig NEM engedett végre hajtani). Vagyis azok igyekezete, akik idegen katonai megszállást akarnak elérni azaz a hazai ügynökhálózat igyekezete és aki ilyet (tesz), mind hazaárulásért sürgősen ki kell vonni a forgalomból. Az ilyenek részesei a szovjet destabilizálási terveknek, tehát a cigányok elleni hadműveleteknek is. Vagyis a fasisztázok, baloldali vádaskodók egyértelműen szovjet ügynökök, akik a jelenlegi Magyarország területén idegen katonai hatalom és megszállási vágyak szolgálatában állanak.

A Bukaresti titkos szerződés végrehajtása eseten a fellépő rendetlenségre hivatkozva a szovjetnek megnyílt volna a lehetősége arra, hogy katonailag beavatkozzon, és hogy elfoglalhassa Közép-Europát. Erre Sztálin is készült. Kezdte a Benes törvényekkel. Közben le akart rohanni tankjaival az Adriáig. Ezért a nyugat Mindszenty-t szerette volna magyar államfőnek az érvényben levő történelmi magyar alkotmány szerint, mert így a nyugatnak jogcíme lett volna a fellépésre Közép-Európában. Erre a Hercegprímást elfogták és a Magyar Alkotmányt a szovjetek betiltottak. Jelenleg Alkotmány hiányában a magyar társadalom nem bír megszerveződni, es az ügynökökkel átitatott parlamenti pártok jóvoltából szabadon randalírozhat a szovjet katonai elhárítás. Tehát a Magyar Alkotmányosság helyreállítása ÉLETKÉRDÉS, míg a jelenlegi kommunista hatalomnak és liberális haszonélvezőinek a Magyar Alkotmányosság helyreállításának megakadályozása kulcsfontosságú kérdés. Vagyis a cigány gyilkosságok a közhatalmat bitorló, mindenben az őslakos magyarság érdekei ellen tevékenykedő hatalmaskodók számlájára írandók, mert a szovjetek által bevezetett, alkotmányellenes "köztársaság" "demokratikus rendje" érdekeit szolgálja a destabilizáció.

Obama elnök a napokban világosan megmondta Törökországban, hogy az Iszlám világ ellen Amerika nem visel háborút. Ezzel azonban csökkentette eddigi szövetségi rendszerének jelentőségét, és kiemelte Törökországot, mint az USA stratégiai partnerét. Ezzel azonban megszorította az Izraelben tevékenykedő szovjet katonai elhárítás életterét. Elő is vették gyorsan az Obama elnök születési bizonyítványa körüli bizonytalanságokat a szekrényből. Ezt már időben oda bespájzolták, arra az esetre, hogy lesz, ami lesz. Így hat a néger ellenes FAJGYŰLÖLÖ Ku Klux Klan mozgalom, ami angol szabadkőművesek szervezete volt, most a szovjetek kiváló szövetségese lett és így a magyarországi kommunista - liberális szövetség partnerévé is vált egyúttal. De hát, ilyen a politika és a nagyhatalmi érdekek problémája. Nekik gátlásaik aztán NINCSENEK!

A Bukaresti szerződés életben van. Szarajevót a szerbek nem vettek be, mert az USA ismerve a tervet a döntő pillanatban cirkáló rakéták százait indította meg a szerbek katonai bázisai ellen. A gyors szovjet bevonulás Szerbiába ugyan megmentette a stratégiai szövetségest, de a szovjet nem mondott le a cári orosz birodalmi politikáról és annak eszközéről a pánszlávizmusról.

A pánszlávizmusért a Habsburgok felelősek, amikor a nem szláv magyarság ellen támogatásukról biztosították a cseh történészeket, akik segítettek téves elméleteikkel és a Jozefianus "felvilágosult abszolutizmus" idejétől kezdődően a pánszlávizmus kifejlődésében. Mi ez ellen az aljas folyamat ellen a Történelmi Alkotmányt vetettük be és eredménnyel! Ezért volt annyi harcunk a habsburgokkal azért is, mert a magyar nyelv hivatalos használatát tiltottak, ami nemzetünket igen károsan érintette. A Felvidéki szlávosodás ennek következménye volt, hiszen a Felvidéken a használt nyelvekben, a zenében, népművészetben, az eredeti, magyar kultúra, megtálalható. Ez a habsburgi, magyartalanítási folyamat 1867 után megfordult, ami a cseheket kellemetlenül érintette. Egyáltalán nem magyarizálásról volt szó 1867 után, mint azt ma nekünk felróják, és amit az anyaországi szovjet agyú papagájország pánszláv érdekből szolgaszerűen, hivatalból ismételget, hanem arról, hogy 1867 után sokan kezdtek lassan vissza- magyarosodni. Ezt ma DISSZIMILACIÓNAK nevezik. A nyelvtörvény - írók pedig azért akarnak minden magyar emléket kiirtani, hogy fordulat esetén a dolgok nehogy a normális mederbe kerüljenek vissza. Tehát nekünk soha sem a nyelvük volt a célpontunk, hanem a pánszláv erőszak, amely kodifikált nyelveket talál ki és azzal erőszakoskodik, majd külső hatalmakat hurcol be a nyakunkra elképesztő hazugságaival!

A pánszláv szolidaritás célja egy olyan szláv államközösség gondolata volt, ami Csehországból indul és a Morva őrgrófság területén át, egyfajta Nagymoráviába teljesül ki egészen az Adriáig. Ennek alapjául a Déli Moráviáról szóló írott emlékek voltak. Természetesen letaposva mindenki mást! Erre a Nagy Szláv egységre alapul az orosz birodalmi politika, ami ezáltal, a magyarok feje felett "jogot formál" Közép - Európára, egészen az Adriáig. Ez nem vicc, ezt a cár pontosan elmondta az 1. V.H. idején az angol és a francia követnek a közös reggeliken, amikor a világháború beindult és egyeztettek, kinek milyen konc kell. Jó kis puskaporos hordót adtak a habsburgok a cárok kezébe! Ide vezetett a magyargyűlöletük és az, hogy állandóan fölrúgták a Magyar Alkotmányosságot!

Mert hiszen a feudális háborúk területfoglalásról szóltak, csak kellett az ürügy hozza! A francia követ emlékirataiban ezt pontosan megírja. Clemanceaut ő követte a francia államfői székben és egy éven át a magyarok felfegyverzésén és a szovjet kiszorításán álmodozott. Ez pedig a politikájuk teljes csődjét bizonyította volna és ezért elálltak tőle. De a történelem visszaköszön, állandóan! A szovjet aztán átvette a cári birodalmi ötleteket, mert hát a szovjet is egyfajta birodalom volt. Most pedig Putyin cár ismételgeti ezeket a pánszláv doktrínákat. Látni, mekkora bajokat okozhat, amikor hibás doktrínákat politikai célokra fejlesztenek ki. És aminél még sokkal nagyobb baj, hogy máig sem érti meg ezt sokmindenki, akinek érdeke lenne tenni ellene!

Mit is mondjunk ezek után a magyarországi "hivatalos", szovjet, pánszláv, habsburgi történelem felfogásról, ami "kizárólagosságot" es "tévedhetetlenséget" hirdet doktrínális merevséggel, persze az idegen gyarmatosító és etnikai tisztogatásokat célul kitűző birodalmi törekvések érdekében. Legyenek azok pánszlávok, habsburgok, cárok, stb. És aminek mi magyarok vagyunk állandóan az áldozatai. A történelmi, gondolati rendszereket tehát igencsak KARBAN kell tartani. A pánszláv nagymoráviázás és a belőle születő pánszláv államok, etnikai tisztogatások és pánszláv nyelvészet, a maga nyelvtörvényeivel, mindez megtarkítva osztályharccal, ami a legrégibb felvidéki magyar családok kirablását és legyilkolását szolgálta, tehát történelem és józan értelem ellenesek. Ezért bukásra vannak ítélve. De a megbuktatásukhoz értelemszerűen hozzá kell járulnunk nekünk, magyaroknak is azzal, hogy a fejekben rendet csinálunk.

A Bukaresti szerződésről Jessie Helms szenátor, aki az amerikai szenátus Külügyi Bizottsága elnöke volt, egyik belső, hivatalos diplomatája tájékoztatott azonnal, amint ez tudomásukra jutott. Az Amerikai Magyar Szövetég alelnökével beszéltek erről Washingtonban, hogy mekkora a probléma és az alelnöknek eszébe jutott, hogy éppen Pesten vagyok, gyorsan felhívtak, mint az AMSZ igazgatósági tagját. Ezt a diplomatát aztán 1993 végén bemutattam Csurka Istvánnak - aki akkor az MDF alelnöke volt - és a parlament Külügyi Bizottsága elnökének, Csóti Györgynek. Onnan kezdve intézkedtek aztán tovább.

Csakhát a történelem állandóan visszaköszön azoknak, akik nem ismernek semmit, nem akarnak tudomást venni dolgokról, ami kényelmetlen és "nem divatos". Természetesen a szovjet katonai elhárítás terveit követő anyaországi pártjaink és kormányaink nyilvánvalóan állandóan ugyanazt teszik. Ugyanannak az állandó újrajátszásáról van szó, említette az említett washingtoni diplomata 1993-ban. Arról, hogy a szovjet-orosz birodalom lejusson az Adriáig és aztán akár dominálhassa Európát. Gratuláljunk hát Európának Versailles-ért. Kárörömmel. Amikor össze-vissza beszélnek az európai, immár törpe nagyhatalmak vezetői.

A magyar társadalomnak saját érdekében haladéktalanul joga és kötelessége a hazai, opportunista söpredéket azonosítani, lefogni és kizárni a közhatalomból. Ne csináljanak ezek POLGÁRHÁBORÚT a magyarok véréből.
Így aztán kimondom:

- Nincs jobb és baloldal. És ha nem tetszik a nemzeti és nem nemzeti oldalra való felosztás, akkor a hitetlenkedők számára marad a lehetőség, hogy mérlegeljenek: Kinek mi az érdeke.

A magyarságba rosszul asszimilálódottaknak sem érdeke az idegen kancsuka (ostor) és az idegen uralom. A magyar uralom pedig kulturált és kibírható. Azonkívül legyen Hunnia, vagy Pannónia az őslakóké. A vendégek nem akadály, csak ne gyalázzák a törvényeinket és ne akarjanak nekünk a mi intézményeinkből, adóinkból, jövedelmünkből parancsolgatni és azzal kufárkodni. Ez nem nagy feltétel! Ezt akárhol a VILÁGON máshol is megkívánják mindenkitől!

Mert a magyar világ magasabb rendű, mint amit a sok idegen bitorló ez ideig tájainkon bemutatott.
Ennek alapján kell mindenkinek feltennie magának a kérdést arról, hogy HOL ÁLL!


Sziklavidéki üdvözlettel:

 
Geönczeöl Gyula

az MVSZ SZOT elnöke

2009. aug. 5.


Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése