2009. július 27., hétfő

A törvényi háttér


2009. július 13. 

Közlemény:

Ahogy az a Magyar Gárda által kiadott közleményben olvasható, az újraszerveződött Magyar Gárda az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (továbbiakban: Etv.) 5. § értelmében nem minősül társadalmi szervezetnek. A fenti törvényhely ugyanis kimondja, hogy nem minősül társadalmi szervezetnek a magánszemélyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek működése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy e törvényben meghatározott szervezete.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Gárda szervezeti rendje eltér az Etv-ben meghatározott formától, nem működik mellette az Etv. szerint társadalmi szervezetnek minősülő egyesület vagy más, a törvényben nevesített forma, így a Magyar Gárda semmiképp nem tekinthető a feloszlatott Egyesület tevékenységét jogfolytonosan végző szerveződésnek.

Következésképpen a közösség vezetői nem követhetik el a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 212/A. § szerinti egyesülési joggal visszaélés vétségét, mely egyértelműen a feloszlatott társadalmi szervezet vezetését bünteti. Ugyanezen okok miatt a szervezetben tevékenykedő tagok a jelenleg még hatályba nem lépett kormányrendelet alapján sem lesznek szabálysértés miatt szankcionálhatók.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése