2013. április 18., csütörtök

A szakrális királyságról - Geönczeöl Gyula


„A szakrális királyság azt jelenti, hogy az államfő valójában a szakrális uralkodó, aki az elvont bölcs vezető. A második személy a Horka, vagyis a Karcsa, aki olyasmi, mint ma a miniszterelnök. Ügyintéző, Bíró-i méltóság. De sokan nem értik azt sem, hogy van harmadik személy is a sorban, mert a régi magyar /hun/szkíta világban mindenki pontosan ismerte a sorrendet és ezért sosem volt veszekedés. A 3. személy mindig a második személy helyére lepett, ha meghalt a szakrális uralkodó, akit a Horka/Karcsa követett. A veszekedések csak a kereszténység bevezetésével kezdődtek, mert a pápa beleavatkozott az állam vezetésébe és ránk kényszerítette a rossz és primitív nyugati királyság öröködési rendjét, amit a pápa ellenőrzött. Mert csak erről volt szó.
A fejedelmi korban a bevonuló magyarok adták a karcsát és a felvidéki Ungria Nigra, vagyis Fekete Magyarország a horkát (Kraszna horka, Fekete Horka vára). De a Felvidéken a Vágtól a mai Székelyföldig az Attila leszármazott Tudun volt az államfő. Alattuk terültek el az avarok pusztái, ami nem azt jelentette, hogy ott nem lakott senki, mint az idült finnugorosok állítják. Ezért van Vérbulcsú Horka és vannak Karcsaink. Az Árpád korban KETTŐS fejedelemség volt a Felvidéki Hun és a Magyar, ezért képtelenek a "törtenészek" összeállítani a "fejedelmi" sorrendet. Ahhoz ismerniük kellene a magyar államrendet, de azt római katolikus/german/puritan/panszlav aggyal nem lehet. A 907-es háborúhoz az vezetett, hogy a német palatinus, Liutpold fölrúgta az Árpád és Arnulf császár között kötött megállapodást és 902-ben megölte a vendégségbe hívott Karcsát, aki abban az időben nem volt más, mint Kurszán, (mert Liutpold azt remélte a magyarok össze vesznek az utódláson és közben ő szétveri a magyarokat. Nem ez történt.):

A Kurszán, vagyis a Karcsa a hét vezér egyikének, Kundnak a fia, Korczán, miután a Bodrogközben létesített egy Karcsa falut, a Csallóközben telepedett  le, s itt alapította a maga, valamint vitézei részére a  róla nevezett Karcsa helységeket. De idézzük szó  szerint a szerzőt:
" ... kinek emlékét a hajdani Barcs folyó neve őrzi, mely ma már úgyszólván csak holt medre az egykori folyónak. Barch fia Göncöl táltos volt, ki a monda szerint már István fejedelem korában élt, mint a csallóközi pogányság utolsó képviselője és főpapja.  A nép még ma is prófétaként tiszteli és azt tartja  róla, hogy az etrekarcsai Máglyadomb nevű hajdani berekben mutatta be a Hadúrnak a fehér ló áldozatát  és tüzes szekéren ment az égbe, hol csillaggá változott - Göncöl szekér csillagzat - mikor megtudta, hogy testvére Mogor, a szent király - István - mellett harcolt és győzött a pogány magyarok ellen.„
Maradjunk annyiban, hogy a római egyház a maga sivatagi zsidó isteneivel nincs abban a helyzetben, hogy minősítgesse a magyarokat és pogányozzon, mert az istene csak egy elmaradott ószövetségi, vérszomjas sivatagi isten, aki a magyarok között mindig csak uszított az egyház segítségével. Géza óriási hibát követett el, hogy segítette a pápát a frankok ellen, mert aztán a pápa összefogott a germánokkal a magyarok ellen és már István korában megkezdődött az egyház által a magyarok ellen folytatott belháború. Ez az oka Fekete Magyarország elpusztulásának, mert a hun utód és a székely volt a leggyűlöltebb. Most itt állunk az elszlávosodott Felvidékkel, ami István munkájának eredménye. CSÁK MÁTÉ volt az utolsó igazi horka/karcsa leszármazott és a magyar trón neki járt volna, nem a gyilkos olasz műveleteket ránk szabadító Róbert Károlynak. Zách Felicián nem véletlenül támadta meg a rablókirály Róbert Károlyt, aki rengeteg pusztulást okozott a magyarok országában. Csak a Palatinus/ nádori tisztséget viselő Csák Máténak köszönhető, hogy Róbert Károly halála után egy rendezett ország maradt hátra. Nem véletlen, hogy az egyház gyűlöli Csák Mátét, és imádja a szlávokat. Az egyház képtelen vezetőként fennmaradni, mert liberális istenei a sivatagi dolgaikkal alkalmatlanok a magasabb rendű princípiumok tiszteletének megteremtésére. A régi magyarok rendszere tehát lényegesen magasabb rendű volt és csak Géza gyöngeségének köszönhető, hogy alattomos térhódításukkal ezer év alatt szinte teljesen elpusztították a szerencsétlen magyar őslakosságot.”

Geönczeöl Gyula

Köszönjük!


Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése