2012. december 28., péntek

Minden út ide vezet...


Az alábbi levél postán érkezett... 
Történészek, nyelvészek, genetikusok, antropológusok, papok... - ahogy felénk mondani szokás, - jobb ha felkötik a gatyaszárat..."A Merovingok Árkádiából érkeztek Trójába, Árkádia a Peloponézosz félsziget közepe. Szép Heléna Árkádiai volt.
De Árkádiába Egyiptomból érkeztek, viszont a fáraók Sumárból érkeztek a történelem előtti időkben, Menes vonala volt ez. Már azok is eljutottak Angliába, fémeket hoztak onnan. De Sumér dinasztiája Gilgames  a Fekete tengerhez ment a vízözön legendák szerint és a víz fölött merengett a vízözön előtti királyokról. De a vízözön előtti dinasztia szarvasűző volt és ez a Hüngürüsz ősiesség, Kárpátia és amikor még hatalmas tavak lepték el Anatóliát, mert Catal Hüyük templomaiban ott vannak a szarvasűzők és a madarak, akik lecsapnak a vándorra. Ez a mi krónikáinkban is megmaradt. A Tárih-i Üngürüsz nem véletlenül viszi vissza Hunort és Magyar Ankisza ősistennőhöz, aki egynemű volt és önmagát teremtette, mert előtte nem volt semmi. Ankisza a mi Nagyboldogasszonyunk és nem szabad összekeverni Máriával, Jézus édesanyjával, akinek több gyereke volt. Nagyboldogasszony volt szűz, mert kétnemű volt, de egy testben és önmagát termékenyítette meg, csak aztán választotta szét a nemeket. És akkor jelent meg a Nap, mint Nimród az égen, akinek égi palotájában játszadozott Ankisza két gyermeke. A Tárih-i Üngürüsz világosan kifejti a pelazgok történetét, Nagy Sándort, aki ugyancsak hellén szkíta eredetű és követelte magának a Kárpát medencét, mert oda eljutottak a trójaiak és megalakították Szikambriát. Az etruszkok szikamberek, székiek voltak, akik megalapították a Róma előtti etruszk birodalmat és Rómát. A két testvér, Romulus és Rémusz etruszkok voltak, de a latinok túlszaporodták őket és az etruszk szavak ellatinosodtak. Mint ahogy a hellén szkíta is elgörögösödött. Ám a Fekete- tengertől a vízözönkor délnek menekülő Kánaánita ősök rovásírását, ami a vízözön előtti írásrendszer volt, a görögök átvették és ebből lett a görög, majd latin írás. Tehát az őse a rovásírás. A magyar a vízözön előtti rovásírás kultúrája és a médszkítán át a hun és a szanszkrit is. A sumérok a médekből váltak ki és utolsó királyuk népe ezért menekült vissza a médekhez, majd a Kaukázuson át északra, amikor Ibi Sin sumér királyt vasra verték (később egy szatrapa fejedelme lett délen, ahonnan aztán elmenekültek ők is észak, a Kaukázus felé), találkozva a kelet felé menekülő vízözön előttiekkel, kialakítva főleg a Krímben megmaradt szkíta kultúrát, amely a bronzkorban elérte Kínát és ott megalakította a hun dinasztiákat, mint a XIA, vagy hun dinasztiát. A Merovingok etruszk területről mentek északra és Mária Magdolna gyermekével Dél Franciaországban összeadva a legelőkelőbb etruszkot megalakult a Meroving vérvonal. Erről a vérvonalról, de ők kehellyel jelenítik meg a vérvonalat, szól az Arthur legenda és sok minden más is. Az Árpádokat a pápa illeszti össze a Merovingokkal, mivel az Anjouk a legelőkelőbb Meroving utódok voltak. JeanD'arc lovagja maga is Meroving, aki a magyar Király címet is viselte."

GGy.

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése