2012. október 10., szerda

A Táltosok


Forrás: ITT!


"A Táltos, gyógyító, tanító és a nemzettudat fenntartója. Táltosa, csak a magyar nemzetnek van. Sámánok a földön több helyen vannak, tevékenységük is jól behatárolható, de más szellemi jelenlétet, illetve tudást képviselnek, mint a magyar Táltos. A Táltos egy bizonyos szellemi vonulat képviselője. Ahol a magyar nép jelen volt, szellemi vezetője mindig a Táltos volt.
Dél-Amerikában, Afrikában, Mezopotámiában, Ázsiában és Európában folyamatosan jelen vannak. Ősi eredetünk ismerői, és őrzői. Istentudata a Táltosnak a dualitáson nyugszik, azaz egy Istenségként vallja az Atyát és a Nagy Boldogasszonyt, mint Anya Istent. A világ teremtésekor kettőjük frigyéből születik a Nap fiú, majd az ő kedvese álmaiban Tündér Ilona, és ahogy az Istenség testet ad neki Õ lesz (a megtermékenyítő) mag urának, élő nője, azaz Ilonája. A tündérkép után valósággá vált nő így, (a mag urának élő nője) Magyar Ilona, meséink föld anyácskája. Amikor kiejtjük ezt a fogalmat, hogy Magyar ez annyit jelent, hogy magar azaz magur (a megtermékenyítő mag ura), vagyis Nap. Amikor azt mondja valaki, hogy Magyar az annyit jelent, hogy a Nap fia. Valamikor, amikor még nem a civilizált világ, hanem a kultúrvilág virágzott a földön, és szeretetben, békében éltek az emberek, az aranykor idején a nagy népek vezetői és fiai mind a nap fiának vallotta magát. Nap fiúnak vallotta az amerikai, mexikói dél-amerikai indián, az egyiptomi fáraó és népe, a pártus király és emberei magát, így tudta a szkíta nép minden fia. Ezt a csodát, ezt az égi tudatot és vérvonalat igyekeztek eltüntetni a földön azok, akik a civilizációs jelszavaikkal leirtották a föld egykori népességét, Amerika szinte teljes lakosságát, Afrika jelentősebb kultúrközpontjait, a Pártusokat és a Szkíták népeit. Ezek a népek mind egy nyelvet beszéltek, a nap fiak nyelvét, a magyart.
Ezekről a nyelvi emlékekről ma már könyvtárak vannak és elérhetők. A történelem viharában érkezett egy ember a földre, aki megvallotta magát, hogy ő a fény fiú, a nap fiú. Jézusnak hívták. A Táltosok követték, hiszen ősidők óta várták már a testet öltését. Számunkra megérkezett. Ettől a pillanattól a szentháromságunk már nem úgy szólt, mint addig, hogy Atya, Anya, Nap fiú, hanem, Atya, Anya, Jézus, akiket áthat a Szentlélek ereje.
A Táltosok őrizték Jézus tanításait. Mivel közvetlen közelében élhettek, fénnyé válását követően tovább gyakorolták a Tőle tanultakat, és folyamatosan megcselekedték a tanultakat. Tűzzel kereszteltek, ahogyan Ő tanította. Tűz szertartásaikon élő minőségűnek tudták az Istent ezért a tűzbe dobott étel és a földre löttyintett bor azt jelképezte, hogy az Isten folyamatosan velünk él. Átmentek Istenükért a tűzön is, még az inkvizíció idején is, és egyetlen egy sem sérült közülük. Egyetlen ember nem volt az országban, aki ellenük vallott volna, hiszen mindenkin segítettek az Isten erejével a maguk módján. A római Gellért püspök maga mondja, hogy olyan mélységes hittel, mint ahogyan a magyarok hisznek, még sehol a világon nem találkozott, bár hozzáteszi, hogy a magyarok másként hiszik az Istent, mint Róma. Igen másként tisztelik a nőt, a földanyát, és az Istenanyát a magyarok. Azt vallják, hogy aki a nőt nem hallgatja meg, a megismerés nagy részétől elesik. Az Istenség két nemű, férfi és nő, és aki nemtelen, az maga a sátán. A Sátán nőgyűlölő a magyar az nő imádó. Ezt a nő tiszteletet hirdették és élték a Táltosaink.
A magyar hagyományok nagy királyainkat, Táltos király jelzővel illetik folyamatosan, így Szent Lászlónkat, IV. Bélánkat, Mátyásunkat teljes joggal. A királyaink beengedtek az országba idegen papokat is bízva abban, hogy hátha ragad rájuk egy kis kultúra a nagy civilizációs törekvéseik közepette. Mindig megtartották azonban legfőbb tanácsadójukként a Táltost. A Táltosok, őrizték Jézus tanítását és cselekedeteit. Krónikák írják, hogy ebben az időben Európa gyógyító központja a Kárpát - medence, azaz Magyarország. A szent jelenések és csodák egymást érik az országunkban. (Ma sincs a világon annyi szent hely összesen, mint drága kis hazánkban egyedül.) Árpádház szentjei Jézus cselekedeteinek megjelenítői, ennek teljes tudatában is vannak. Szent László, Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent Kinga és sorolhatjuk. A legnagyobb támadásokat is kibírja ez a nép, - a tatárt-, amely a Jézus tanainak egyedüli továbbvivője cselekedeteiben, mert Jézus emlékét sokan megőrizték, kivéve a lényeget, cselekedeteit.
A Táltosokat rendként Mátyás királyig tudjuk nyomon követni, a krónikában így említik őket: a pilisi pálosok a fehér Táltosok. Mátyás meggyilkolásával oda az igazság. Csak elvétve, remete sorra jutva őrzik a titkokat, és teszik jócselekedeteiket a Táltosok. A jó magyar emberek, mint féltett kincsüket őrzik ezeket az Isten tudó embereket. Eljött az idő korunkban, hogy az ősi tudást újra széjjelosszuk a földön, hogy beragyogja újra Jézus, Nagy Boldogasszonyunk, és Atyánk fénye a világot, a szentlélek erejével. Az Istennek szüksége van reánk, hogy szája, kinyújtott kezei lehessünk. Reánk van utalva, a mi testünkre, lényünkre, és mi Őreá.
Jézus a következő képen tanította ezt a Táltosoknak:

Én az Atyában vagyok,
ő énbennem,
én tibennetek,
ti pedig énbennem.

Ezért a Tudatért vállalta korunkban is több mint húszezer ember a Táltos Iskola tanítványai, hogy átmenjenek a tűzön is, világszerte ahol Nap fiuk, magyarok élnek még. Egy magyar ember tudja magában, és ha a másik szemébe néz, látja a másikban az Istent, éppen ezért amikor két Isten találkozik egymással, így köszöntik a másikat: Isten-Isten!"

Kovács András a Táltos hagyaték őrzője 


Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése