2012. május 1., kedd

Átvilágítás nélkül...


„Csak a bolsevik rendszer kiirtása révén válhat lehetővé a szovjet rezsim felszámolása... Erről beszélünk a kezdetek kezdetétől.

1. MINDSZENTY letartóztatása volt a jel a bolsevik terror bevezetéséhez. Az ország De Facto államfőjének börtönbe zárása és megkínzása letörölhetetlen szégyenfolt, amiért a bolsevik rendszer felelősségét állandóan szem előtt kell tartani. A jelenlegi hazai rendszer kötelessége lenne erről országgyűlési szinten komoly közleményt kiadni és a szovjet rendszert állandó fenyegetésként figyelemben tartani.
2. A hercegprímás kiiktatása a magyar államból azt is jelentette, hogy a gyilkolásra és rágalmazásra alapított szovjet rendszer eltörölte az ország ALKOTMÁNYÁT és azt a jogrendet, ami ennek az ősi alkotmánynak az alapjait képezte. Helyette bevezették a "szovjet jogot", ami a tömeges terror és a tömeggyilkolás eszköze volt.
3. Ennek eszközei a bírák voltak. A jelenlegi rendszerben a bírákat a háttérből mozgathatja a szovjet bolseviki Államvédelem mai háttérszervezete. A cél a vélt (osztály)ellenség képviselőinek ellehetetlenítése a mai napig!!! Kirablásuk esetén, vagyonuk megsemmisítése, elvesztése a perek elhúzódása, halogatása, majd képtelen ítéletek meghozatala, ami ellen állandóan az Unióba kell kimenni segítségért, mind a bukott bolseviki rendszer védelmét és átmentését szolgálják, bármi áron!!!
4. A bevált régi magyar törvények helyett a mai kaotikus állapot bevezetése, hogy a bírák abban szabadon mozogva ellehetetlenítsék a sértettet, az áldozatokat.
5. A Fidesz azzal, hogy az újonnan felfedezett afrikai, dzsungelek mélyén lakó törzsek számára írt alkotmányok mintájára maga is alkotmányírogatásba keveredett, majd a maga fércművét csatolta a szovjetek által írt "alkotmányhoz", nemcsak nevetségessé tette a magyarságot a nyugat előtt, de támadási felületet is adott az ellenségeinknek.
6. Ezzel az eljárással megtagadta a magyar történelmi múltat, mert igazolni próbálja a bolsevik rezsim legfőbb és az osztályharc elmélyítését megokoló véres propaganda eszközét, ami szerint a magyar jogi, történelmi alkotást "elavultnak" nevezte, a szovjetet pedig "felvilágosultnak". Ezzel pedig kapukat tár szélesre a magyarságot alsóbb rendű fajnak és eltaposni alkalmas népként bemutató primitív propagandának, aminek gyökerei a szentistváni kor primitív frank nyugati egyházának imperialista ideológiája, a kapcsolódó és Róma által támogatott Habsburg kor magyarellenes, faji háborút folytató évszázadai voltak, de amit felkarolt, mint alkalmast a bolsevik szovjet rendszer is, mert az tökéletesen megfelel a mai nihilista, trockista nyugati kirekesztők terveinek. Ezt a faji háborút az őstelepes magyarság ellen NEM engedhetjük meg!!! De hát ez a fideszes, szocialista "értelmiségi", a magyarságot szégyenlő generáció Kádárék rendszerében tanulta a magyar múltról, és a gyártott ideológiák és doktrínák alapján, hogy az "elmaradott". És ezért csak kistehetségre való, félszeg, és a magyarságért mindenkitől bocsánatot kérő intézkedésekre képes, miközben lopják a magyarság értékes idejét, egyúttal elzárva a teret a konstruktív intézkedések elől, hogy ezeket az idegen törekvéseket felszámoljuk. Mint azt pl. kuruc korszakainkban legjobbjaink megtették.
7. Csizma, meg bocskor az asztalon? a Nagy Sztálin, Sztálnij, Aczélos elvtárs a francia forradalom "vívmányaira" hivatkozva vezette be példaképe Robespierre véres, jakobinus, szovjetizált rendszerét és annak alapján az "osztályellenség" tízmillióit gyilkoltatta le, vagy küldte átnevelő kényszermunka táborokba. Alapul a szovjet jog szolgált. Ennek örökségét hurcolják a legújabb magyarországi (afrikai dzsungelmintára gyártott) "alaptörvények".
8. A mai kontraszelekció, ami alapján a magyar társadalmat "osztályozzák" és annak alapján kialakítottak kategóriákat arról, hogy ki elfogadható, kivel nem szabad beszélni, a sztálini véres osztályharcos kultúrharcra mutat vissza, mert a használt doktrínák ideológiai eredete a gyilkos osztályharc, a történelmi hagyományok véres üldözése, a belső "osztályellenség" a valóságban a bennszülött őstelepes magyarság letöréséhez külföldi, primitív, nyugati, elmaradott, illegitim, fajgyűlöletből táplálkozó tevékenységek szervezése. Mind azt szolgálja, hogy amennyiben a mai nyugaton a létező limonádé konzervatívok, mint Sárközy, Merkel megbuknának, akkor bevezethető legyen a kissingeri, rózsadombos direkt, véres terror.
9. És éppen ezért a jelenlegi magyarországi jogrendből a szovjet, véres bolseviki hagyományt ki kell takarítani és a bírákat ÁT kell VILÁGÍTANI, kirugdalni, átnevelő, pszichiátriai intézetekbe kell küldeni a kommunista múltú, szovjet bolseviki beszervezettségű és betegesen beidegzett hátterű (vér) "bírákat", az igazságszolgáltatást és a törvényhozást pedig vissza kell helyezni a történelmi alkotmányosság biztonságos sáncai közé.

Végezetül felszólítok mindenkit, hogy aki ettől a szovjet rendszertől nem határolódik el, ne merje használni és mocskolni a magyarság nevét azzal, hogy ezt a bolseviki múltat hurcolászó és mentegető ("anya") országot a magyarsággal azonosítja és az intézményesen szervezett bűnözést és fennálló rendet magyarnak meri nevezni, mert ez megtestesíti a gyalázkodás tényét.”


Felvidéki barátunktól kaptuk, köszönjük!

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése