2011. július 27., szerda

Igazságot Magyarországnak!


Igazságot Magyarországnak!

Pünkösdi Református Istentiszteletet közvetítettek Felvidékről.  Egy fiatal  lelkész, azzal nyitotta a prédikációját, hogy senki se álmodjon arról, hogy a Trianon előtti területek visszacsatolására sor kerülhet. Ebben ma egyetlen, józanul gondolkodó ember sem hihet. - szögezte le, kellő magabiztossággal.
A mondat hallatán a tapintatlan operatőr pásztázni kezdte az arcokat, de csak egy-két szomorú, megrendült arcra tudott rátapadni, mert a többség lehajtott fővel hallgatta. Nem láthattuk, hogy feldúltságuk, vagy elkeseredettségük, szomorúságuk maradt rejtve előttünk... Mindenesetre, annyira felháborodtam a kijelentésén, hogy nagyon össze kellett szednem magam, hogy figyelni tudjak... 
Arra gondoltam., mit gondol ez a kis fiatal, nyikhaj lelkész, hogy idős, dolgos, kirekesztett embereknek megmondja, hogy őseik földjéről miként gondolkodjanak, miben reménykedjenek, higgyenek és mit tegyenek a maguk egyszerű, de semmiképp nem elvetendő eszközeikkel. Hogyan is hagyhatnák abba az imádságot azért a földért, melyet Isteni rendelés alapján kaptak, hogy őrizzék. Hogyan is adhatnák föl a reményt, hogy egyszer újra egy nemzet, egy közös haza polgárai lehessenek,  hogyan is mondhatnának le ők arról, ami sose volt a tőlük elhatárolódó anyaországiaké...  Ahol családjuk felmenői az életüket adták a Kárpát-medencéért...  Ahol történelmünk hősei születtek, szerettek, hittek, óvtak és védtek, küzdöttek, harcoltak, haltak, temetkeztek... Hazugságnak, átverésnek, semmisnek tekintjük a legszentebbjeink példamutatását, hősi életét, reményét, bizodalmát, hitét, üzenetét, áldozatát, mártíromságát? Csak azért, hogy valaki, a püspöke bólintásáért, egyéni karrierjéért, szócsöve legyen a meghirdetett, liberális ideológiai, egyházpolitikai, vagy kormánypolitikai álláspontnak, szemben a magyarságban fogant életek, emberöltők és nemzedékek ősi gyökerű hitével?
Szégyelltem magam helyette, és szerettem volna bocsánatot kérni a szűkebb és tágabb hallgatóságtól... De nem tehettem, így most ezzel a pár gondolattal próbálom enyhíteni fájdalmukat, fájdalmunkat, még akkor is, ha nem jut el hozzájuk közvetlenül!

Kérem. olvassák el az alábbi kérvényt, hogy tisztábban lássanak! Lásd: ITT!
  
Részlet egy Petícióból (Magyarok Világszövetsége)

…”A trianoni és párizsi béketárgyalások igazságtalan, a magyarságot máig tartóan sújtó voltát és példátlan arányait egyetlen adattal érzékeltetjük: egyedül a magyar haditengerészet elrabolt hajói és infrastruktúrája 974.685 kg azaz közel egymillió kg színarany értékével ér fel.

Alig négy évvel az I. világháború kitörése előtt, 1910. április 2-án a magyar  parlamentben tartott beszédében Theodore Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, történész így szólt: „Itt az alkalom, hogy a magyar nemzetnek kifejezzem köszönetemet azért a hősiességért, amellyel közel 1000 éven keresztül, karddal a kezében, az európai civilizációt védte. Ennek a nemzetnek nem volt más sorsa a múltban, minthogy minden keleti, civilizáció-ellenes megmozdulással és támadással szemben védje nemcsak önmagát, de a Nyugatot s nemcsak az európai Nyugatot, hanem annak méhében Amerikát is. Én ezt azért mondom, mert ismerem történelmüket, és nem tartanám magam művelt embernek, ha nem ismerném a magyar népet. Köszönetet mondok újólag. A képviselő urakat arra kérem, hogy Magyarország minden választókerületében mondják el, hogy Amerika hálás a magyar nemzetnek.”

A trianoni béke igazságtalanságát 1991-ben elismerte Francois Mitterrand, Franciaország államelnöke is.”…

A zugügyvédek által indított pénznyelő perek helyett, nem kellene végre a minket ért égbekiáltó jogtalansággal foglalkozni?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése