2011. január 14., péntek

Politikai kisebbrendűség


Amikor megválasztották Barack Obamát elnöknek, egy kérdés vetődött fel bennem. Mit kezd a szinesbőrű voltával? Mert, ha szégyelli származását, egy szemernyit is, akkor nem lesz sikeres és hatékony politikus… El fog telni attól, hogy minden kapu – mely korábban zárva volt előtte - megnyílik számára, hatalmasok kezéből fog csipegetni, azt és úgy, ahogyan mások akarják.
Ha nem zavarja származása, akkor talán van esélye, hogy fordulatot hozhat, és visszaállíthatja, pontosabban helyes irányba terelheti az Egyesült Államok megnyirbált renoméját…
Tartok tőle, nem tudott megbirkózni ezzel a kihívással…

No, nem mintha Hillary Clintonnal ez sikerülhetett volna… Hiszen ki adna hitelt egy olyan feleségnek a világban, aki a férje „szexorális” botrányát kihasználva került a világpolitika színpadára…
Aki azt feltételezte, hogy „akkor jó lesz külügyminiszternek”, az maga is aberrált, legalábbis politikai értelemben. Gondoljanak csak a keleti kultúrák vallási és erkölcsi normáira, vagy a keresztyén világ patriarchális berendezkedésére. Bár az sincs kizárva, hogy pont ez volt a cél… Még jobban hergelni a közhangulatot és a békétlen övezetet.

S hogy nálunk mi várható? Hasonló kérdések merülnek föl bennem…
Mindenesetre reménységgel tekintek a jövőnk felé… Reméljük lesz elég erő, nemet mondani… ha kell. Ha kell, a legalantasabb érdekeknek is… Szembe menni mindenkivel a magyarok érdekében... Mert ha nekünk jó, akkor a környező népeknek is...

Ha irányítani akarják, mert zsarolhatóvá vált, mert hibázott, azon egy módon lehet és kell változtatni, ki kell állni, be kell vallani a bűnt, a tévedést, miután megbántuk… (Nem ömlengésről beszélek.) 
A töredelmes lelket szereti Isten… és mi emberek is megbocsátóbbak vagyunk egy tévelygőnek, aki belátja hibáit, mint annak, aki hazudott nekünk és becsapott bennünket. Mert mi magyarok nem szeretjük a hazugságot, kerüljük a hazug embereket, ha tehetjük…

Ha erre a lépésre nem képes, le kell mondania, vagy le kell őt mondatnunk…
Tudjuk, csak az tud nemet mondani, álljt parancsolni, aki egyszer már igent mondott. Igent mondott egy felsőbb hatalomnak, olyan nagyhatalomnak, mely a Gonoszt is alávetette már…

1 megjegyzés: