2009. május 4., hétfő

Egyházi felekezet, vagy szekta?


Ma egyre több felekezet képviselteti magát egyházi „színekben”, s tartja fenn magát közpénzekből, és a közösség pénzéből. Jelenleg hatályos törvény szerint nem minősülnek szektáknak, de lényegüket tekintve annak minden ismérvét magukban hordozzák… így hát mégis nevükön kell nevezni…
Tapasztalatból tudjuk, hogy mik azok az alapvető jegyek, melyek félre nem érthető módon beazonosítják őket. Néhány elemét kívánom csak felsorolni:

  - Diktatórikus, általában (teológiai értelemben) alulképzett vezető
  - A vezetőt istenként tisztelik, személyi kultusz övezi
  - Az Alapítót isteni sugallat „vezéreli”
  - Túlhangsúlyozott hierarchia
  - A közösség szerkezete erősen strukturált, láncszerűen felépített
  - A maguk vallását egyedül üdvözítőnek tartják
  - Lenézik a más felekezetűeket
  - Erőszakosan térítenek
  - Gyakran hatalomra (politikai, gazdasági) törnek
  - Teológiájuk sajátságos
  - Tanításuk szélsőséges:
       > kiragadott részek túlhangsúlyozása
       > a Szentháromság egységének megbontása
   - Egyházzenéjük dallamvilága az igénytelenebb világi zene stíluselemeit hordozza
   - Hosszú alkalmakat tartanak; Istentiszteleteik interaktívak
    - Módszereikben alkalmazzák a modern társadalomtudományok „vívmányait”, pl.: tömegpszichózis, szuggesztió, presszionálás, projekció, spekuláció, manipuláció…
   - Szabadságot és önmegvalósítást hirdetnek
   - Sikerorientált gyámkodás az elesettek felett
   - Az egészséges emberekben természetellenes félelmet keltenek
   - Általában karizmatikusak – látványos nyelveken szólás, gyógyítás…
   - A tagok érzelmileg gyakran labilisak, könnyen befolyásolhatóak; a többség súlyos identitászavarban szenved; a függőség kialakulása szinte garantált
   - A híveket elszakítják a családjuktól , amennyiben azok nem tartanak velük
   - Belső törvények, tilalmak rendszere
   - Túlzott anyagi elvárás a hívektől
   - Összetartás, összezárás
   - A hagyományokat, hagyományos értékeket nem tisztelik
   - A háttértámogatóik anonymitásban maradnak
   - A pénzügyek kezelése titkos, a hívek számára sem publikus
   - Előfordul a fegyveres erők jelenléte…

A fentieknek persze nem mindegyike vonatkozik az összes szektára, de 5-6 összetevő megléténél nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy bárminek is hívják, jegyzik magukat, szektáról van szó, s mint ilyen káros az egyénre, a családra, a közösségre, a társadalomra, tehát védekeznünk kell ellene.
Ennek egyik lehetséges eszköze pedig az, hogy a történelmi egyházakban erősíteni kell az egyházfegyelmet, mert az embereknek elegük van a rendetlenségből, a káoszból. Nem szabad hagyni, hogy az emberek kiábránduljanak, mert hajlamosak vagyunk a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni… vagyis, az egyházzal együtt Istent is elutasítani… Itt az ideje a dolgok néven nevezésének.

2 megjegyzés:

 1. Kedves Protest!
  Én tagja voltam a HGY.-nek, és az itt felsorolt dolgok közül több durva dolog is előfordult. így lettem később még mániás-depressziósabb, és borderline személyű. Ott engem a szegénységem miatt lenéztek, és mindennnek tartottak...
  Hála Istennek, ma a református Egyházhoz tartozom, és még boldogabban élem meg Istennel a közösséget, mint a HGy.-ben.
  Testvéri szeretetel: Dynamis

  VálaszTörlés
 2. A fent leírtak jobban illenek a Vidám vasárnap hitgyülekezetre mint a szcientológiára.
  szcientológusok segítik az embereket,még a hitgyülekezet csak addig nézi őket valamibe még van miből fizetni nekik.Azok üldözik azt a családot amelyik nem fogadja el a hit gyülekezetet. Tiltják a tagjaiknak a saját szüleik testvérük rokonokkal való találkozást.Fizetésük,jövedelmük bizonyos részét kötelező fizetni a szektának.Ha házát üzletét valaki be viszi azt ki nem hozhatja.
  Van jánoshalmi Ismerős akit szülei ki hoztak ügyvéd segítségével,nagy nehezen.Volt egy boltja egy háza azt nem kapta vissza. Átkozzák fenyegetik aki ki lép.Az biztos,hogy nem családszerető,mint más egyházak.Biztonsági öröket saját védelmükre, pszichológusokat,akik gyógyszerezik a belépő embereket,meg borral kombinálják a gyógyszert,hogy biztos legyen az agymosás.Alkalmaznak.Családokat szaggatnak szét!Ez a buta emberek gyülekezete!!!!!!!!
  Mert minden vallást tiszteletben tartok,ahol minden ember egyforma ha van pénze ha nincs.
  Nem alázzák meg a szegényeket inkább a lehetőségeikhez képest segítséget nyújtanak.
  Ha ad valaki be dobja a perselybe,de ha nincs pénze nem tud adni akkor is szívesen fogadják,ellentétben a hit gyülekezettel. Írta :Református akit meg hívnak időnkért a katolikus templomba.Vannak Bappista és Jehova barátai.

  VálaszTörlés