2013. február 23., szombat

Gondolatok a pápaválasztás elé...„A dolgok messze nyúlnak vissza. Persze ma, emberiség elleni bűntetteket vizsgálni hálás dolog, ha bizonyos érdekek összecsengenek.

Akkor mi is vádolhatjuk a Római Egyetemes (Katolikus) Egyházat, hogy István király megkoronázását követően elégették a könyveinket
(rovásírás beszolgáltatását jutalmazták *szerk.), mert azok keletről származtak. Pl. Chorezmből, a Chorezmsahtól, vagy a kazar kagántól, aki Szkitia királya volt.
Még nekem is volt ezzel dolgom, mert amikor a Tarih-i Üngürüszt kiadtuk az volt az egyik feltétel, hogy ki kell maradjon a kéziratból (az eredeti „régi idők elbeszélői így írták meg”, helyette a „régi idők elbeszélői így mondták el”, elmesélték… tehát mesévé degradálták!), fordításból, mi szerint a török fordítás, ami a latinból készült, a latin eredeti írásos anyagokból készült, tehát I. István előtt, 1000 előtti időből. Vagyis meghamisították a fordítást. Én azért tudom, mert Blaskovics József engedett, de a kéziratot eredetileg én hoztam el Prágából és abból legalább 23 másolatot készítettünk és azokból több megmaradt az eredeti fordítással, ahol a hamisítás meg nincs meg.

Chorezm valójában nem üldözte a vallást, a zsidók csináltak belháborút, illetve az iszlám ugrasztotta össze a chorezmieket, tehát Szkítiát. Ugyanakkor volt két görögök által alapított püspökség az Aral-tó partján, Chorezm szivében és egy metropolita a Fekete-tenger partján. Akkor indul meg Árpád nyugat felé, igaz, az ő nagybátyja a Tudun a Felvidéken uralkodott, ez volt Fekete Magyarország, és ott ezért nem létezett semmilyen Morávia. A Tudun kapcsolata, békekötései a frankokkal történelmi tények a frank, latin nyelvű okiratok, krónikák, annalesek, megörökítik ezt.

Ezek tények. dehát a frankok beavatkoztak, nem engedtek a görög uralmat Rómában, ahol már nem volt császárság, csak a püspökök uralkodtak a városok ellen, így Róma élén is egy püspök állt. És egymásnak ugrottak, ez volt a szkizma (egyházszakadás).

Van tehát a háttérben sár elég.

Marcincus, Chicagóból származó érsek a Vatikán bankban valóban több zavaros ügyletet követett el, de egy olasz szabadkőműves páhollyal a P2-vel álltak kapcsolatban, és annak egyik Milánói bankárját egy londoni hídon találták meg felakasztva.
I. János Pál pápa vizsgálatot rendelt el és leírta, hogy másnapra azok az érsekek, akik a páholyba beléptek, ki lesznek rakva.
Ezért I. János Pál pápa másnap reggelre halott volt.

Tehát a P2 páholy és a többi páholy van a háttérben.
Ez érdekes, mert a páholy a szocialista pártokkal van kapcsolatban, pl. Magyarországon a Németh-féle rendszerváltó kormánnyal.

Persze zavaros ügy ez is. A páholyok az eredetüket a Kánaánita királyokra vezetik vissza. Ezzel nem is lenne baj. A beavató rituáléjuk is egy ősi, eredeti, Vízözön előtti, szoláris rituálé. Ez is rendben lenne. Ugyanis az visszamegy a Nagyboldogasszony hitre, ami a Vízözön előtti és ami az Aranykor tiszta hite. És tehát Kánaán népe a Vízözön előtti ősnép, ahonnan a magyarok is származnak. Na ebből van a sok baj, ezt sem szereti egyik egyház sem, mert a titkokat csak ők "tudhatják". Holott a tudás közérdek, mondja Jézus is a régi és eredeti hit jogán. Sajnos az egyház bekeverte Szűz Máriát, holott a Nagyboldogasszonynak semmi köze Jézus édesanyjához, Máriához. Annál több Mária Magdolnának, egyiptomi Ízisz magasrangú, papnő, gyűlölik is érte a zsidók, mindennek elmondják.  Ízisz, Istar, vagy Ister (a Duna régi szkíta neve - a Duna maga folyóvizet jelent, aminek Isztar a neve az Istennő után) nem más, mint Nagyboldogasszony. Ezért Istar a sumérok ős-Nagyboldogasszonya, mert a sumérok a médekből, vagyis a mada népből származnak, ők a Fekete-tengertől menekülnek délre az Özönvíz miatt. Így aztán az ősnép a mada (magyar) ennek egy része a Tordos kultúrában megtalálható a Kárpát-medencében és a keletre vonulók a hunok, vagyis a magyarok, akik aztán jönnek visszafelé is.

Tehát a páholyok elvágták a szálat visszafele a Vízözön előtti Nagyboldogasszonyhoz, hogy miért és miért nem ez külön kérdés, és bekeverték Jahvé-t, aki egy gonosz, képzetlen, gyűlölködő sivatagi, szemita isten. Ezeket Mohamed elégettette a Kába kőnél és meghirdette az egyisten Igaz istent, Allahot. Igaz az sem volt tökéletes, mint a Nagyboldogasszony, aki olyan tökéletes és szép volt, és igaz volt, hogy Önmagát is megteremthette, mert előtte nem volt semmi. Így tehát a Jahveh kimaradt, nem égették el a szemita törzsfőnökök a Kába kőnél, Mohamed parancsára. De ebből a sivatagi felfogásból sok belekeveredett a régi kánaánita hitbe és aztán a mai napig itt az egyház, viszi ezt a keverést tovább és mert nem számol le vele, elpusztul, vele együtt. Mert minden Istent az ember a maga képére formál meg, csak a Nagyboldogasszony teremtette meg önmagát, akkor meg nem volt ember és ő ezért tökéletes lett. Egyisten, amiben apa és anya egyben volt (Androgynus) és csak később vált szét (kivált Numrud). A többi Isten már nem tökéletes és ezért sok nép tele van bűnökkel. Hiszen a maga tökéletlenségét nem volt képes a maga által teremtett istenből kigyomlálni.”


Geönczeöl Gyula honfitársunk küldte, köszönjük!Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése