2012. július 6., péntek

A pozsonyi csatához...

 
"Mesék és a valóság

A pozsonyi csata 907 - Miért nem jó a történelmi hűség, miért kell kitalálni nem létező dolgokat?

1. A Brezalausburg melletti csatából pressburger battle-t csinálnia a legnagyobb  marhaság.
Aventinus világosan megmondja, hogy Brezalausburg a DUNÁTÓL DÉLRE van. 
Ő Regensburg környékéről mondja ezt. 
És Pozsonyra MINDIG a Posonium nevet használja, sose keveri össze BREZALAUSBURGGAL.

2. Theotmar érsek és két bajor püspök a déli éket vezette, ami Karinthia felé vonult és a mai Klgenfurt felé haladt, mert azt a frankok még uralták. Brezalausburg vára Karinthia fővárosa volt és a helytartó Braszlav nevéről nevezték Brezalausburgnak.  

3. Az északi éket Liutpold vezette, aki az elhunyt Arnulf császár nagybátyja volt. Őrgróf is volt, de ennél sokkal többet jelent, hogy ő volt a PALATINUS és Bohemia, tehát Csehország fejedelme. Az északi tartományok: szászok, allemannok, svábok, csehek és a Tirolba menekített II. Svatopluk, a Száva mellett szétvert Morávia frank tartomány hadait gyűjtötte össze ENNSBURGNÁL és a hajóhadat. 

4. A déli éket és az egyesült magyar, fekete magyar hadak Brezalausburgnál semmisítették meg és ezt NEM LEHET a DUNA fölé északra tenni.

5. A Palatinus hadat valahol Ennsburg környékén lepik meg a magyarok és megsemmisítik. Oda a megsemmisült déli ékből nem menekül vissza SENKI. Ha sikerült volna, nem lehetett volna az északi éket meglepni és megsemmisíteni.

6. Brezalausburgot összekeverni Pozsonnyal a cseheknek volt érdeke, mert ők erre hivatkozással 1919-ben megszállták (Károlyi és bandája segítségével) Pozsonyt, belelőttek a tüntető magyarokba Pozsonyban a főtéren, inkább erről kellene beszélni!!!, és Braszlavról, akit Vratiszlausnak ír Kézai, akit a magyarok megöltek, a csehek elnevezték Braszlavot morva vezérnek (a karinthiaiaknak semmi köze a morvákhoz a Száva mellett és állandóan ellenségeskedtek korábban is) és kormányhatározattal 1919-ben Pozsonyt elnevezték Bratislavának

7. Így nem lehet ünnepelni. Kitalált történetekkel, aminek nincs semmi igazolható háttere. 
Miért akkora baj, hogy az egyesült magyar hadak megsemmisítették a déli, az északi éket és a hajóhadat? Miért kell az egészet minden áron Pozsony mellé helyezni? Nagy Károly sem ment Pozsonyig, az ő északi éke valahol Melknél kelt át a Dunán. A déli éke meg Klagenfurt mellett haladt, a harmadik ék meg Olaszországból tört SIRMIUM felé. 
Nem lehet mindent állandóan a DUNA köré rakni és Pozsonyba erőszakolni."

Geönczeöl Gyula

Köszönjük! 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése