2011. szeptember 21., szerda

Devizahitelesek figyelmébe II.


Büntető feljelentés a bankok ellen uzsora csalás alapos gyanúja miatt.


Tisztelt Legfőbb Ügyészség !

Alulírott, Kásler Árpád (lakcím) a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke, mint sértett ezennel büntető
f e l j e l e n t é s t  t e s z e k
ismeretlen tettes ellen elsősorban a Büntető Törvénykönyv 318. § (1) bekezdésébe ütköző csalás bűntettének alapos gyanúja miatt.
Másodsorban a véleményem szerint a sérelmemre és sok százezer magyarországi deviza-hiteles adós sérelmére ismeretlen tettes által elkövetésre került a Büntető Törvénykönyv 330/A. § (1) bekezdésébe ütköző uzsora bűncselekmény is.
Előadom, hogy engem mint adóst és Magyarországon sok százezer többi adóstársamat is az úgynevezett „deviza alapú” hitelek felvételekor megtévesztettek, a hitel futamideje alatt megkárosítottak és folyamatosan jelenleg is megkárosítanak, véleményem szerint büntető jogilag is értékelhető módon és jogkövetkezményekkel.
Ezért mind a csalás bűncselekményének törvényi tényállása:
- Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el.
Mind pedig az uzsora bűncselekmény törvényi tényállása:
- Aki a sértett rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a sértettet, illetve annak hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki,
álláspontom szerint megáll a "deviza alapú" hitel szerződések megkötésénél és a futamidő alatti jogkövetkezmények vizsgálatánál.
Természetesen a bűncselekmény pontos minősítése a tisztelt Nyomozó Hatóság feladata, én csak jeleztem, hogy álláspontom szerint ezen két bűncselekményt megvalósulni látom....

Lehet csatlakozni....


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése