2012. június 9., szombat

Wass Albert szobor elleni tiltakozás!

"Liberális aláírásgyűjtés Wass Albert szobra ellen: liberális/zsidó értelmiségiek tiltakozólevél sorozatának egyik gyöngyszeme.

Wass Albert magyar írónak tervezett a debreceni önkormányzat szobrot állítani, amit a liberális értelmiség kikér magának, sőt még azt is, hogy Wass Albertet egyáltalán írónak merjék nevezni.
Nyílt levél Kósa Lajosnak, Debrecen polgármesterének
Polgármester Úr!
Úgy gondoljuk, nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy Debrecen városának Ön által vezetett közgyűlése a magyar írótársadalom és a szellemi élet képviselőinek előzetes bevonása nélkül határozott az 1998-ban elhunyt Wass Albert szobrának felállításáról. A döntés előkészítése csupán a Képzőművészeti Lektorátus véleményére támaszkodott. Egy köztéri szobor azonban nemcsak képzőművészeti alkotás, hanem szimbolikus tartalmak megjelenítője. Wass Albert körül még lezáratlan viták folynak. Helyét még sem a szakma, sem az idő nem jelölte ki.
Debrecen Fidesz-többségű közgyűlése elutasította a szakmai* (? *A szerk.) kuratórium véleményének kikérését. Ezt követően a testület 2007. július 5-én 31 igen, 14 nem és 3 tartózkodás mellett jóváhagyta, hogy a Polgári Casino a Nagyerdőn, a Medgyessy sétányon állítson emlékművet. A kiemelt jelentőségű szoborparkban olyan írók, költők kaptak korábban helyet, akik nemcsak az egyetemes magyar irodalom legjobbjai közé tartoznak, hanem Debrecen városához fűződő szoros kapcsolatukat művészi alkotásokban jelenítették meg: Fazekas Mihály, Arany János, Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Gulyás Pál, Szabó Lőrinc neve fémjelzi a sétány szimbolikus rangját.
Tiltakozunk az ellen, hogy egy négy évre választott testület döntsön arról, hogy Wass Albert a felsorolt alkotók társaságában, Fazekas Mihály, Krúdy Gyula és Arany János között kapjon helyet. Tiltakozunk az ellen, hogy politikai testület saját hatáskörében - ha szimbolikusan is - írói rangot adományozzon. Tiltakozunk az ellen, hogy köztiszteletet élvező szerzők nevét egy demokratikusan választott testület kellően meg nem alapozott döntése kompromittálja. Ezért határozottan tiltakozunk Fazekas Mihály, Arany János, Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc írói rangjának védelme érdekében Wass Albert szobrának a közgyűlési többség által kijelölt helyen történő felállítása ellen.

Tisztelettel:

Az aláírók

Ágoston Zoltán szerkesztő, kritikus
Angyalosi Gergely irodalomtörténész
Artner Annamária közgazdász
Bacsó Béla egyetemi tanár, filozófus
Balla Zsófia költő, író
Balog André zenetörténész
Balogh Robert író, szerkesztő
Barak László költő, publicista (Szlovákia)
Bárány Tibor kritikus, filozófus
Bárdos Deák Ágnes énekesnő
Bárdos Pál író
Bartók György zeneszerző, fordító, zöld aktivista
Baska Józsefné nyugdíjas pedagógus
Báthori Csaba író
Benedek Iván tanár (Budapest)
Besenyei Sándor asztalos
Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész
Bodor Anikó képzőművész
Bodor Béla költő, író
Bognár Ádám egyetemi tanuló, okleveles grafológus
Borbély Szilárd költő, irodalomtörténész
Bozsik Péter író, költő, műfordító, szerkesztő
Böszörményi Gyula író
Bulkai Tamás okl. mérnök
Bulkainé Ádámosi Margit okl. mérnök
Czeizel Gábor rendező
Cs. Gyimesi Éva (Kolozsvár)
Csordás Gábor író, könyvkiadó
Csuhai István szerkesztő
Daróczi Anikó dr., irodalomtörténész, tanár, műfordító
Darvasi László író
Deim Éva pszichológus (Debrecen, Pécs, Budapest)
Deményi György közművelődési munkatárs (Déri Múzeum)
Dérczy Péter kritikus
Dobos Éva műfordító
Donáth Ferenc dr., orvos
Fazekas Csaba dr., történész, egyetemi oktató (Miskolc)
Fazekas Csaba (Miskolc)
Fekete György mentálpedagógus, Budapest
Fekete János, holokauszt-túlélő zsidó-magyar író, Győr
Fleck Zoltán jogszociológus
Fogarassy Miklós esszéista, irodalomkritikus (Bp.)
Forgách András író
Földényi F. László, Széchenyi-díjas egyetemi tanár
Friedrich Melinda középiskolai tanár
Friedrich Tímea középiskolai tanár
Fürjes Gabriella tanár, műfordító
Fűzfa Balázs irodalomtörténész
Gábor György filozófus
Gács Anna kritikus, egyetemi oktató
Gadus István középiskolai történelemtanár, népművelő
Gálné Veresegyházy Anikó könyvtáros, tanár
Gáti Zsuzsa tanácsadó
Gellér Ferencné dr., címzetes könyvtárigazgató
Gerold László irodalom- és színháztörténész, a Híd főszerkesztője, Újvidék
Giczey Péter szociológus, közösségfejlesztő
Gondola Zsolt Zoárd ügyvéd
Gömöri György költő, irodalomtörténész, nyug. egyetemi tanár (London)
Grendel Lajos író, egyetemi oktató (Szlovákia)
Grósz György dr., orvos
Guth Richard gimnáziumi tanár, Németország
Hajdu István újságíró
Harangi Andrea író, szociálpolitikus
Harcos Bálint író
Hárs György Péter irodalomtörténész, esztéta
Heiszler Vilmos történész
Hell István magyartanár, író, újságíró
Húber Edit
Iványi Aurél önkormányzati képviselő
Jászberényi József dr., irodalomtörténész
Juhász Orsolya tanár
K. Kabai Lóránt költő, szerkesztő
Kácsor Zsolt újságíró
Kállai R. Gábor író
Kálmán C. György irodalomtörténész
Kamarás Ágnes tanár
Kamarás István OJD irodalomszociológus
Kántor Péter író
Kántor Zsolt író
Kapecz Zsuzsa író
Károlyi Csaba kritikus
Kertész Dávid tanár
Kertész Endre csellóművész
Kertész Erzsébet szociálpolitikus
Kertész Péter, Pulitzer-emlékdíjas újságíró
Komjáthy Anna képzőművész-tanár
Konok Péter történész
Korányi Margit oktatásfejlesztési programvezető
Kovács Krisztina tanársegéd (PPKE, Germanisztikai Intézet)
Kovács László önkormányzati képviselő
Kőrössi P. József író
Krausz Tamás történész
Krusovszky Dénes költő, kritikus
Kukorelly Endre író
Lévai Júlia szerkesztő, publicista
Litván Katalin építészmérnök
Lóránd Zsófia szerkesztő, irodalmár
Lugosi Győző történész, egyetemi docens, ELTE
Machlik Jánosné tanár
Madarász Edit tanító, könyvtáros
Majsai Tamás teológus
Marsovszky Magdolna antiszemitizmus-kutató
Márton László író, műfordító
Márton László dr., író, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter
Ménes Attila író
Mesterházi Mónika költő, műfordító
Mészáros Gergely könyvtáros
Mészáros Sándor író, kritikus, szerkesztő
Mezei Judit tanár
Milbacher Róbert dr., irodalomtörténész, egyetemi adjunktus, PTE, BTK
Molnár Cecília Sarolta tanár, PhD-hallgató
Molnár József ügyvezető igazgató
Molnárné Varga Katalin újságíró, közoktatási szakértő
Molnár Lajosné
Molnár Sára irodalomtörténész, IT-tanácsadó
Nagy Gergely író, újságíró (Budapest)
Nagy István dr., biológus (Gödöllő)
Nagy Katalin nyugdíjas
Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, történész
Nagy Zoltán munkanélküli
Ördögh Csilla újságíró, egykori rádiós szerkesztő
Pályi András író
Pándi Borbála egyetemi tanuló
Papp Annamária/Anamaria Pop író, műfordító
Pécsi Katalin irodalomtörténész, tanár
Pesti Gábor mérnök
Petőcz András író
Rácz Anita egyetemi adjunktus
Rácz Péter költő
Radics Viktória irodalmár
Radnai Ferenc dr., vegyész
Radnóti Sándor egyetemi tanár
Radnóti Zsuzsa dramaturg
Rapai Ágnes költő
Rózsa Péter egyetemi oktató
Sándor Iván író
Schein Gábor író
Schiller Erzsébet irodalomtörténész
Selyem Zsuzsa irodalomtörténész, író
Simor András költő
Somogyi Ágnes tanár
Spira Veronika tanár
Standeisky Éva történész
Szakács István író
Szász Anna újságíró
Szegő János kritikus
Szepes Erika egyetemi tanár, irodalomtörténész, író
Szerbhorváth György újságíró, kritikus, szociológus
Szkárosi Endre költő
Szüts Miklós festőművész
Tábor Ádám költő, kritikus, esszéíró
Tillmann J. A. esztéta, művészeti szakíró
Tóth Andrea tanár
Tóth Attila informatikus
Steven Totosy de Zepetnek egyetemi tanár (USA)
Trencsényi László dr.
Tüdős Ferencné dr., vegyészmérnök
Ungváry Rudolf író
Urfi Péter szerkesztő, kritikus
V. Pánczél Éva műfordító
Vajda Károly hermeneuta
Vámos Tibor
Várady Szabolcs költő, műfordító
Vári Erzsébet műfordító
Vári György kritikus
Várnai Pál irodalmár
Vásárhelyi Mária szociológus
Veress Mariann közgazdász
Virágh Lívia tanár (Budapest)
Visky András író, dramaturg, egyetemi tanár
Vojnich Erzsébet festőművész
Vörös István író, költő
Závada Pál író
Zoltán Gábor író


Forrás: ITT!
-------------------------------------------------------------

Ezek azok a személyek, akiket nem kell többé hallgatnunk, olvasnunk és néznünk! Érdemes egyenként áttekinteni a neveket, különös tekintettel a foglalkozásokra! Rémisztő és felháborító – bár nem meglepő -, hogy ilyen gyűlölködő, magyarellenes emberek formálhatják ma Magyarországon a magyarság látását! S hogy ezeknek az embereknek még mindig lehet munkájuk hazánkban!

Nálam az olvasandók között eddig sorban állt Závada Pál… Eggyel kevesebb olvasnivalóm lett… amit máris visszajuttatok barátnőmnek a fenti levéllel együtt!
Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)

1 megjegyzés:

  1. Jó hír: Verőcén Wass Albert múzeum nyílik! Látogassunk el minél többen.

    VálaszTörlés