2011. október 30., vasárnap

Merjünk magyarok lenni! VII.


Isten Áldjon Kedves Barátaim!

Újból Október 23-ra emlékezünk, a magyar nép legutolsó fegyveres harcára amikor lelkünkben gyász is van, és soha nem szabad elfeledni azokat akik értünk haltak, bár a forradalom elvérzett, de lángja örökre él és kötelességünk az utolsó csatát megvívni.
Beder Tibor csikszeredai tanár úr könyvéből idézek: ,,Az Utolsó Csata,,
...sok- sok csatát vívott a magyar nép, többnyire vesztes csatákat,a legutolsót 1956-ban az orosz túlerővel szemben. A megmaradásunkért folytatott küzdelem azonban továbbra is fontos feladata marad az egymást követő generációknak.
Ezt a harcot nem lóháton,nem lövészárkokban vagy ....harcmezőkön...vívja meg a magyar nép,hanem a kommunikáció és az önmegtartás sokkal hatékonyabb fegyverével. Most már a magyarság nem fizikai létében hanem identitásában van kitéve a pusztulás veszélyének a maradék Magyarországon, és hangsúlyosabban az elszakított területeken. Arról sem szabad megfeledkezünk,hogy fontos szakaszához érkezett a magyar nemzet ellen évszázadok óta zajló háború. A minket függésben tartó hajdani Birodalmak után egy új Birodalom van kibontakozóban melynek hadosztályai a multinacionális vállalatok, a Valutaalap és a Világbank, valamint a véleményhatalmi diktatúra.
........................................................................
Az utolsó csata színtere Te magad vagy. Neked kell eldöntened,hogy meg akarsz - e maradni magyarnak. Érdemesnek tartod - e küzdeni identitásod alkotó elemeiért: anyanyelvedért, utódaidért, szokásaidért, hitedért, hagyományaidért, múltadért és jelenedért, hogy jövőd lehessen.
........................................................................
Arra is választ kell adnod, hogy milyen magyar kívánsz lenni, mert Wass Albert szerint háromféle magyar van. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül a rendszerrel és mindennel.
Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek egy koncot s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét és nagyobb koncot kapjon érte.
Egy másik részük az ellenkezőjét teszi: feláll és verekszik. Védi azt amiről ő úgy tudja, úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, amelyen született, és amely a hazája. Verekszik másokért is mindenkiért....
Aztán van a harmadik csoport a nagy csoport, amit úgy is nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem szép, sem csúnya. Sem hős, sem nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár, mint a fű a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed, tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan felegyenesedik megint. De sohasem egészen....
........................................................................
A te feladatod, hogy eldöntsd a három közül, melyik magyarhoz kívánsz tartozni. Ha jól döntöttél, akkor Mikes Kelemen hűségével, Körösi Csoma Sándor kitartásával és Szent László bátorságával küzdj magadért, családodért, népedért.....
Győzelemnek számít, ha megtartod hitedet, ünnepeidet, szokásaidat, ha magyar iskolába járatod gyermekedet, ha ragaszkodsz magyar nyelvedhez,...
........................................................................
Ezt a csatát nem szabad elveszíteni, ez az utolsó esély, hogy a népek nagy tengerében magyarként megmaradjunk.
........................................................................

Küzdj hát, hogy az időben utánunk következő generációk is itthon érezhessék magukat e hazában.,,
Drága barátaim, október 23-tól november 4-ig minden este égjen egy szál gyertya mindazokért, akik a szabadságért haltak és legyen egy - egy ima.
Hallgasátok meg Wass Albert versét is!

Isten Áldjon!
Czimbalmos István - Szászrégen Erdély

Zene: Kárpátia: Csendes a Don (Regnum Marianum)

Barátunktól kaptuk, köszönjük!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése