2010. július 17., szombat

Trianon - nemzetközi bűntény


„Kilencven esztendeje ért véget az első világháború, melynek spekuláns kirobbantói azzal az aljas szándékkal idézték elő a háborús feszültséget, hogy megerősítsék kamatozó pénzügyi helyzetüket, és elérjék a világ újrafelosztását a maguk üzleti szándékai szerint. Négy évig folyt az öldöklés, pusztítás és kegyetlenkedés. Nem ideológiai célok vezették a katonai szándékokat, csupán a hatalmi önzés. A gyarmati világ kifosztása révén szerzett vagyonuk és pénzügyi befolyásuk jóvoltából az Antant országai győztek az USA segítségével.
A Párizs melletti Versailles-ban tartott béketárgyalásokon főleg az önző francia érdekek kerültek előtérbe, és a háború kirobbantásáért egyáltalán nem felelős Magyarországot büntették meg olyan módon, hogy megfosztották területének kétharmadától, és őshonos nemzettestének egyharmadát elnyomó idegen országok hatalma alá rendelték, és ezt a döntést 1920. június 4-én a Trianon nevű palotában véglegesítették, és mindenkire rákényszerítették. Ez a döntés több szempontból is nemzetközi bűntény volt:

1. Erőszakkal hajtották végre, fenyegetett állapotban. A megszállt területeken katonai erővel kényszerítették ki: Csehszlovákiában, Romániában és Jugoszláviában. (a 2. világháború alatt a csehszlovák vezetés a német és magyar nemzet elleni terror támogatása érdekében Kárpátalját átjátszotta a Szovjetuniónak, és most az a terület ukrán megszállás alatt van)

2. A háború kitörésekor Magyarország nem volt független állam, mert 1526-óta részben török, másrészt osztrák Habsburg uralom alá került, ami alól több szabadságmozgalom sem tudta kiszakítani végleg, mert ebben a Versaillesban jeleskedő államok nem segítettek. A magyar országgyűlés nem helyeselte a hadbalépést.

3. A háború alatt a Monarchia (IV. Károly császár általi) békekötési ajánlatát az Antant elutasította.

4. Csak a történelmi Magyarországot darabolták fel, de Ausztriát nem. Ausztria csupán a Habsburg uralom idején megszerzett idegen területeit adta át (cseh, lengyel).

5. Az új határok önkényes kijelölésekor a 10. századtól fennálló történelmi Magyarországra a 14. századtól befogadott menekült és üldözött avagy megélhetést kereső népcsoportok (szláv, román, ruszin, szerb) önrendelkezési jogára hivatkoztak, de erről népszavazást sem nekik, sem a magyar nemzet számára nem rendeztek.

6. A magyar nemzet őshonos jogait figyelmen kívül hagyták ott is, ahol abszolút többségben, illetve kizárólagos többségben élt.

Ez a jogtiprás is elősegítette a fasizmus megerősödését, az újabb világháborút és az embertelen kommunizmus hatalomra jutását Kelet-Európában. Amennyiben a helyzet nem változik, akkor a jelenleg is fokozódó feszültségek és a magyerellenes, soviniszta, helyenként már kormányszintű támadások újabb fenyegető konfliktusokhoz vezethetnek.
A világ igazságszerető népének meg kell ismernie ezt a jogtiprást, és ki kell nyilvánítania jóvátételi szándékát oly módon, hogy a kilencven évvel ezelőtti eseményeket felülvizsgálva lehetővé teszi az önrendelkezési jog gyakorlását egy szabad légkörben előkészített és nemzetközileg ellenőrzött körülmények között”...

. 
Olvasónktól kaptuk. Köszönjük! 

Kárpáti Harsona ...az igazság hangjaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése