2013. április 8., hétfő

Pápaság - A tisztség, avagy a tisztesség tisztelete


Az alábbi cikk elolvasása után újra az a fölismerés erősödött meg bennem, hogy ugyanazok, akik módszeresen támadják az egyházat - például az abortusz miatt -, ugyanazok belülről generálják, támogatják és elsimítják a bűnöket... Így kerek a világ, legalábbis nekik... Lásd még korábbról: ITT!"...kell-e nekünk egy II. János Pál pápa tér a magyar fővárosban. A tények ismeretében nekem biztosan nem. Mert nem lehet indok a névadásra az a közkeletű sztereotip szöveg, hogy "alapjában véve jó ember volt...

II. János Pál, Magyarország és a magyarság

A magyarság a közkeletű mítoszokkal ellentétben az égvilágon semmit sem kapott Karol Wojtylától, alias II. János Páltól. A magyarokkal kapcsolatos egyházi döntések mind az egyházon belül működő P2-es szabadkőműves páholy elvárásai szerint történtek.
Aszerint a páholy elvárásai szerint, amely meggyilkoltatta XXIII. János, majd közvetlen utána I. János Pál pápákat és amely páholy tagjai a Vatikáni banknak nevezett pénzmosodát működtetik mind a mai napig. Mondanom sem kell, hogy a pénzmosoda háborítatlanul üzemelhetett II. János Pál egész pápasága alatt.
II. János Pál volt az, aki a Szent Istváni egyházkerületeket megváltoztatta és a trianoni határokhoz igazította, ezzel mintegy szentesítve, elismerve azokat. Hiába várták tőle a szlovákiai magyarok és a csángók, a magyar püspököket, miközben feltételek nélkül támogatta a szlovák egyházmegyék magyarok számára előnytelen felosztását. A csángók azóta sem misézhetnek magyarul, és szlovákia magyarjainak sincsen magyar püspöke.
Amikor azonban Wojtylát Bukarestbe hívta a román kormány, azonnal igent mondott, mégpedig úgy, hogy ezúttal is érzéketlen maradt testvéreink kérése iránt, azaz hiába hívták, visszautasította a székelyek meghívását, eleget téve ezzel a meghívók, Basescuék és a román pátriárka követeléseinek.
Bántó, hogy mennyire nem érdekelték II. János Pált sem a csángók, sem a Kárpátokon inneni hívek. Azok kiknek Rómához való ragaszkodása páratlan volt: emlékezzünk arra, amikor a sztálini-ceausiszta időkben Márton Áron püspökkel együtt több száz és ezer lélek kitartott a Szentszék mellett, a lágerek, kínzások, vad terror ellenére is.
Megjegyzem, az időközben a pozícióba került Erdő Pétert sem érdekelte a csángók magyar nyelvű misézése. Találkozója a román katolikus egyház fejével kimerült a jópofizásban. Ő is ugyanúgy cserben hagyta a csángókat.

II. János Pál és a kommunisták

...Wojtyla tevékenysége kizárólag a lengyelországi eseményekre volt némi hatással, a többire egyáltalán nem, vagy épp az ellenkezője! A keletnémet, vagy csehszlovák történésekhez abszolút semmi köze nem volt, a magyar kommunistákkal pedig megalkudott a Vatikán. Pedig ha II. János Pál nem törekszik feltétlen egyezségre Kádárékkal, nem lett volna Paskaink, és az általa helyzetbe hozott papokkal üzemeltetett, hangulatjelentés-készítő üzem sem. Anélkül pedig nem lett volna a Kádár éra alatt akkora "tolerancia" a vallással szemben, és talán ez segíthetett volna a 60-as 70-s években született fiataloknak, hogy a tiltással szembe haladva megtalálják a maguk erkölcsi igazságait, és a rendszerváltáskor eltűnhettek volna a kommunisták is a semmiben. Nem így történt.

A nagy büdös tolerancia Kádárék esetében azt jelentette, hogy már nem internálták a papokat mint Rákosiék, de évtizedekig folytatták a hit és az egyházak elleni tevékenységüket, ott ahol a legjobban hatott: az oktatásban... Kádárék jó munkát végeztek, a Vatikán pedig - élén Wojtylával - pedig nem csak elnézte ezt, de bűnös abban, hogy a kommunisták embereit helyezte pozícióba Magyarországon. S mindezt miért?! Csak hogy gördülékenyebben működhessen a vallásbiznisz az országban?

A pedofil papok ügyei - Bűnösök és bűnsegédek
Előrebocsátom, hogy a pedofil papok ügye gyakorlatilag a pedofil rabbik sorozatos lebukásával indult, ám a média azokról csak ímmel-ámmal, vagy egyáltalán nem számolt be, míg a keresztény - főleg pedig a katolikus - papok ügyeiről viszont címoldalon folyt a diskurzus. De a többi vallás is érintett. Ahogy Gazdag István fogalmazott: pedofil vonalon már megvalósult a monoteista ökumené. Idézet a cikkből: „Nagyfokú naivitás lenne azt képzelni, hogy az egyházi pedofília jelensége csupán a cölibátusra kényszerített, és így a normális szexualitásban intézményesen gátolt katolikus papságot fertőzte meg. Távolról sem ez a helyzet. Protestáns lelkészeket, anglikán prédikátorokat és zsidó rabbikat is egyre gyakrabban kapnak rajta letolt gatyával kisfiúk vagy kislányok társaságában, és a muszlim imámok sem vetik meg a friss kakashúst, éppen ellenkezőleg. A jelek szerint pedofil vonalon már megvalósult a monoteista ökumené. Jelen cikknek azonban nem a pedofil ügyek vallásonkénti relativizálása a célja. Minket most az érdekel, hogy egy konkrét személy mennyit tett, vagy tehetett volna, hogy a saját egyházát megtisztítsa a fertőzéstől.
II. János Pál pápa a pedofil papok botrányait azok első nyilvánosságra kerülése óta igyekezett elhallgatni. A kérdés azonban túlmutat még rajta is. Egy 2007-ben a BBC-ben bemutatott dokumentumfilmből (Sex crimes and the Vatican) ugyanis kiderült, hogy II. János Pál legközelebbi munkatársa, a jelenlegi pápa, még mint Joseph Ratzinger bíboros, volt az, aki a pedofil papok ügyeinek eltussolására parancsot adott, és a dolgot megszervezte. Titkos körlevelét megkapta a világ összes fontos parókiája, melyben Ratzinger a Vatikán védelmét nyújtotta a pedofil papoknak. A rendelet megtiltotta, hogy a pedofil rémtetteket a helyi egyházmegyéken belül bírálják el. Elrendelte, hogy minden ilyen esetet az exclusive competence, azaz kizárólagos kompetencia címén egyenesen a Vatikánnak jelentsenek, a bűnös papokat pedig kötelezték arra, hogy bármilyen eszközzel, de vegyék rá hallgatásra az áldozatokat.
Ennek igazát bizonyítja az a tény, hogy a pedofil papokat soha nem fosztották meg reverendájuktól, csupán áthelyezték őket egy másik parókiára. És mindmáig ez a gyakorlat. Az érsekek más városokban kinevezik ugyanazokat a papokat, akikről egy másik parókián már kitudódott, hogy gyermekeket molesztáltak vagy erőszakoltak meg. A katolikus egyház a botrányok első kirobbanása óta mindent megtesz, hogy védje a bűnösöket, amiből az következik, hogy a látszat fontosabb volt mind II. János Pál, mind pedig XVI. Benedek számára, és inkább kockáztatták, hogy a pedofil papok újabb potenciális áldozatok után néznek, mint hogy kitakarítsák az egyházból a bűnt. Mert azt ugye senki sem gondolhatja komolyan, hogy egy pedofil az új parókián már nem lesz pedofil. Az egész ügy végső soron jól mutatja, hogy a klérust milyen szinten hatja át az erkölcsi fertő. És ez alól Magyarország sem kivétel..."

A teljes cikk megtekinthető: ITT!


Lásd még: Bunyevász Zsuzsanna írását: ITT!

Levél a FELELET.net szerkesztőinek (kattintson!)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése